Naciśnij ESC aby zamknąć

Więcej zagrożeń, mniejsze nakłady na bezpieczeństwo

40% firm średniej wielkości padło w ubiegłym roku ofiarą naruszenia bezpieczeństwa danych, a 75% uważa, że poważny wyciek danych mógłby spowodować załamanie ich działalności biznesowej.

Firma McAfee, opublikowała raport pt. „The Security Paradox” („Paradoks bezpieczeństwa”), z którego wynika, że w ciągu ostatniego roku nastąpiło nasilenie ataków na sieci i systemy firm średniej wielkości. Badania wykazały, że w minionym roku ponad połowa ankietowanych firm średniej wielkości z całego świata odnotowała wzrost liczby incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa, 40% padło ofiarą naruszenia bezpieczeństwa danych, a 75% uważa, że poważny wyciek danych mógłby spowodować całkowite załamanie ich działalności.

W tegorocznym, trzecim już z kolei, raporcie „The Security Paradox” porównano koszty działań prewencyjnych z kosztami działań interwencyjnych, poddano analizie podejście firm średniej wielkości do bezpieczeństwa informatycznego oraz zestawiono jej wyniki z rzeczywistym stanem bezpieczeństwa. Ponad 83% respondentów przyznało się do obaw, że ich firmy mogłyby stać się celem zamierzonego ataku, a 51% firm już zostało zaatakowanych. W 16% firm, które stały się ofiarami ataku odtworzenie danych zajęło ponad tydzień. Najpoważniejszą konsekwencją tych ataków była wyciek danych.

Inne wnioski z badań:

33% firm średniej wielkości musiało sprostać wielokrotnym incydentom naruszenia bezpieczeństwa sieciowego. W 55% tych przypadków analiza i naprawa sytuacji zajęły nawet 5 godzin.

58% respondentów z całego świata poświęca niecałe 3 godziny tygodniowo na ocenę i analizę bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej. W poprzednim roku wskaźnik ten wynosił 65%.

5% przedstawicieli badanych firm potwierdziło wyciek danych, co kosztowało je ponad 25 tys. dolarów. 25% tych firm pochodziło z Chin, 14% z Francji, a 11% z Indii.

47% wszystkich odnotowanych przypadków utraty własności intelektualnej miało miejsce w firmach średniej wielkości z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).

Pracownicy 88% firm średniej wielkości stwierdzili, że byli w znacznym stopniu zaniepokojeni incydentami nieumyślnego naruszenia bezpieczeństwa – lub nie związanego z wrogimi działaniami

Respondenci z 60% firm średniej wielkości z całego świata przyznali, że znają mniej, niż 75% regulacji i przepisów prawnych dotyczących ich firmy

Raport „The Security Paradox” powstał na zlecenie firmy McAfee na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę Bloor Research. Ankietą objęto ponad 1100 respondentów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną, zarządzanie nadzorem, ryzykiem i zgodnością z przepisami lub za sprawowanie ogólnej pieczy nad tymi obszarami. W badaniu brały udział firmy zatrudniające od 51 do 1000 pracowników z Australii, Brazylii, Chin, Francji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Kanady, Meksyku, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Wyniki porównano z wcześniejszymi badaniami, które przeprowadzono w Europie i Ameryce Północnej.

„Konieczność dotrzymywania kroku zagrożeniom znacznie utrudnia działalność firm średniej wielkości” ― powiedział Alex Thurber, wiceprezes firmy McAfee ds. współpracy z partnerami handlowymi. „Lawinowy wzrost liczby oraz poziomu zaawansowania szkodliwych programów wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie firm średniej wielkości, które usiłują się rozwijać w warunkach silnej konkurencji i powolnego wychodzenia gospodarki z kryzysu. W efekcie, choć liczba zagrożeń nieustannie rośnie, paradoksalnie mamy do czynienia ze spadkiem nakładów na ich zwalczanie”.

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.