Naciśnij ESC aby zamknąć

Raport na temat wycieku danych

Jedna trzecia badanych firm wierzy, że incydent związanych utratą krytycznych danych mógłby zadecydować o upadku ich firmy.

McAfee opublikowało dzisiaj raport na temat wycieku danych w firmach na całym świecie. Wnioski z raportu są niezwykle interesujące. Aż sześć na dziesięć firm w ubiegłym roku doświadczyło kradzieży lub utraty danych. Koszty jakie ponosi firma doświadczona podobnym nieszczęściem są ogromne, a świadomość decydentów w działach IT także jest bardzo duża.

Mimo tego firmy przeznaczają na cel zabezpieczenia przed zagrożeniem wycieku danych jedynie 0,5% swojego budżetu IT!

Wyniki raportu „Datagate: Następna, nieuchronna katastrofa korporacyjna?” ujawniają, że naruszenie polityki bezpieczeństwa, nawet niezamierzone, może prowadzić do ogromnych problemów w największych przedsiębiorstwach, a także stanowi o ciągłości ich biznesu. W międzynarodowym badaniu, przeprowadzonym dla McAfee przez Datamonitor na ponad 1400 firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wzięły udział przedsiębiorstwa z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Australii. 33% respondentów wierzy, że incydent związany z przypadkową utratą krytycznych danych lub ich kradzieżą bądź świadomym zniszczeniem, jest ogromnym zagrożeniem dla biznesu.

Wyniki badania pokazują również, że pomimo wysokiej świadomości zagrożenia utraty danych mamy do czynienia z niebywałą eskalacją problemu. 60% respondentów przyznało, że doświadczyło utraty danych tylko w ubiegłym roku. A tylko 6% badanych stwierdza, że nie utraciło danych na przestrzeni dwóch ubiegłych lat. Mimo tak znaczącej przewagi firm które padły ofiarą kradzieży, lub niecelowej utraty danych, wciąż przeznaczają one tylko ułamek swoich budżetów IT na ochronę krytycznych informacji. Badane firmy przeznaczają na ten cel średnio 0,5% swoich budżetów IT.

Kluczowe wnioski płynące z raportu:

– wyciek tajnych danych to w związku z obowiązującymi procedurami i przepisami średni wydatek 268 tysięcy dolarów – biorąc pod uwagę jedynie prawnie usankcjonowane poinformowanie klientów o tym fakcie(nawet jeśli dane nigdy nie zostaną wykorzystane)

– 61% respondentów wini za wyciek danych osoby z wewnątrz firmy, a 23% uważa, że są one wynikiem celowych działań.

– Blisko połowa badanych (46%) nie monitoruje działań pracowników opuszczających firmę nawet po otrzymaniu takiej informacji.

– 23% badanych było w stanie oszacować roczny koszt wycieku danych – kwota jaką podano to średnio 1,82 miliona dolarów.

– Respondenci ocenili własność intelektualną i informacje finansowe jako najbardziej cenne rodzaje danych. Ich wyciek to średni koszt ok. 1,68 miliona dolarów.

„Sześć na dziesięć firm przyznających, że doświadczyły one wycieku danych tylko w ubiegłym roku, to dowód na to, że w kwestii bezpieczeństwa danych jest jeszcze wiele do zrobienia”, powiedział Dave DeWalt, prezes i dyrektor generalny McAfee. „Sama świadomość zagrożenia, to wciąż za mało. Aby chronić klientów, pracowników i udziałowców zapobieganie przed utratą danych musi stać się priorytetem poczynając od gabinetów członków zarządu, a na stołówce kończąc”

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.