Naciśnij ESC aby zamknąć

Prognoza Cisco Visual Networking Index przewiduje 26-krotny wzrost wielkości ruchu w sieciach mobilnych w latach 2010–2015

Według raportu Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast na lata 2010–2015, ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrośnie w tym okresie aż 26-krotnie i osiągnie w roku 2015 wartość 6,3 eksabajta miesięcznie, czyli 75 eksabajtów rocznie. Przyczyną jest przewidywany gwałtowny wzrost liczby urządzeń do obsługi mobilnego Internetu, umożliwiających dostęp do popularnych aplikacji i usług wideo.

Wartości te odpowiadają złożonej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 92% w podanym okresie. Na tak znaczący wzrost wielkości ruchu mobilnego mają wpływ dwie tendencje, występujące na całym świecie: szybkie rozpowszechnianie się urządzeń przenośnych umożliwiających transmisję danych, np. tabletów i smartfonów, oraz coraz częstsze korzystanie z materiałów wideo na sprzęcie mobilnym.

Według raportu firmy Cisco w roku 2015 na świecie będzie w użytku ponad 5,6 miliarda urządzeń osobistych przyłączonych do sieci mobilnych, a także 1,5 miliarda węzłów M2M (ang. machine-to-machine), co odpowiada mniej więcej jednemu połączeniu mobilnemu przypadającemu na każdego mieszkańca Ziemi. W 2015 r. mobilne wideo będzie stanowić 66% całego ruchu w sieciach mobilnych, a to oznacza 35-krotny wzrost w latach 2010–2015. To największy wzrost ruchu związanego z konkretnym zastosowaniem sieci mobilnych, jaki przewidziano dotychczas w badaniu Cisco VNI Global Mobile Data Traffic Forecast. Ruch wygenerowany przez urządzenia typu tablet wzrośnie 205-krotnie — jest to najwyższy wskaźnik spośród wszystkich kategorii sprzętowych.

Dane i prognozy

• W nowej wersji raportu stwierdzono, że ruch w sieciach mobilnych osiągnie w roku 2015 wielkość 6,3 eksabajta miesięcznie, czyli 75 eksabajtów rocznie. Odpowiada to 19 miliardom dysków DVD lub 536 biliardom wiadomości tekstowych SMS i stanowi 75-krotność wielkości całego ruchu w sieciach IP (stacjonarnych i mobilnych) wygenerowanego w roku 2000.

• Ogólnoświatowy ruch w sieciach mobilnych wzrósł od roku 2009 do 2010 o 159% do 237 PB miesięcznie, co stanowi odpowiednik 60 milionów płyt DVD.

• W roku 2010 tempo wzrostu ogólnoświatowego ruchu mobilnego było 4,2 raza większe niż w przypadku transmisji danych w szerokopasmowych sieciach stacjonarnych.

• Wielkość ogólnoświatowego ruchu mobilnego w roku 2010 trzykrotnie przewyższała wielkość całego ruchu internetowego (w sieciach stacjonarnych i mobilnych) w roku 2000.

• Według najnowszych danych Region Bliskiego Wschodu i Afryki odnotowuje najwyższy regionalny wzrost ruchu w sieciach mobilnych — w okresie objętym prognozą złożona roczna stopa wzrostu wynosi tu 129%, co oznacza wzrost 63-krotny. Dla innych regionów wartości te osiągają następujący poziom: Ameryka Łacińska — 111% (wzrost 42-krotny), Europa Środkowo-Wschodnia — 102% (wzrost 34-krotny), Daleki Wschód – 101% (wzrost 33-krotny). W przypadku Europy Zachodniej prognoza przewiduje złożoną roczną stopę wzrostu rzędu 91% (wzrost 25-krotny), Ameryki Północnej — 83% (wzrost 20-krotny), a Japonii — 70% (wzrost 14-krotny).

• Krajem, w którym mobilny ruch sieciowy rośnie najszybciej, są Indie — złożona roczna stopa wzrostu ruchu w okresie objętym prognozą sięga tu 158% (wzrost 115-krotny). Kolejne miejsca zajmują RPA (144%, wzrost 87-krotny) oraz Meksyk (131%, wzrost 66-krotny). Dla porównania odpowiednia wartość dla Wielkiej Brytanii wynosi 84% (wzrost 21-krotny), a dla Stanów Zjednoczonych 83% (wzrost 21-krotny).

Najważniejsze wydarzenia związane z urządzeniami mobilnymi i rynkiem konsumenckim

• Według raportu firmy Cisco, w roku 2015 na każdego mieszkańca Ziemi (7,2 miliarda ludzi według oszacowań ONZ) będzie przypadać mniej więcej jedno urządzenie podłączone do sieci mobilnej. Ponad 7,1 miliarda połączeń obejmie telefony i inne urządzenia, a także węzły M2M (zgodnie z metodyką Cisco Visual Networking Index nie są uwzględniane połączenia Wi-Fi).

• Obecnie przeciętne mobilne połączenie szerokopasmowe generuje ruch sieciowy na poziomie 65 MB miesięcznie, co odpowiada ok. 15 muzycznym plikom MP3. Prognoza przewiduje, że w 2015 roku wartość ta wzroście ponad 17-krotnie. Mobilne połączenie szerokopasmowe będzie generować średnio 1118 GB ruchu sieciowego miesięcznie, co stanowi równowartość około 260 plików MP3.

• W 2015 r. smartfony, laptopy i inne urządzenia przenośne będą obsługiwać ponad 87% ogólnoświatowego ruchu mobilnego.

• Same tablety podłączone do sieci mobilnych w 2015 roku będą generować więcej ruchu (248 PB miesięcznie) niż cała globalna sieć mobilna w roku 2010 (237 PB miesięcznie). Dotyczy to również komunikacji M2M, która w roku 2015 osiągnie wielkość 295 PB miesięcznie.

Szybkość połączenia w sieciach mobilnych

Średnia szybkość połączenia z siecią mobilną zwiększyła się dwukrotnie między rokiem 2009 i 2010, a do roku 2015 spodziewany jest wzrost 10-krotny. Wzrost szybkości połączenia to jeden z najważniejszych czynników umożliwiających zwiększenie ruchu mobilnego.

Cisco Visual Networking Index home page: http://www.cisco.com/go/vni

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.