Naciśnij ESC aby zamknąć

Luka w module Net::HTTPS

Firma iSEC – zajmująca się bezpieczeństwem systemów i aplikacji ujawniła błąd występujący w module Net::HTTPS, który jest częścią języka skryptowego RUBY. Aplikacja, która wykorzystuje ten moduł może być podatna na atak typu man-in-the-middle.

Moduł sprawdza – między innymi – czy certyfikat serwera jest poprawny ale nie porównuje wartości pola CN (common name) z faktyczną nazwą generowanej strony. Haker może więc użyć dowolnego, prawidłowego certyfikatu wystawionego przez publiczny CA do infiltracji połączenia za pomocą metody MITM.

Najwyraźniej problem jest spowodowany błędem w funkcji post_connection_check, która jest wywoływana po wynegocjowaniu połączenia SSL i znajduje się w pliku http.rb.

Prawdopodobnie moduły takie jak: net::ftptls, net::telnets i net::imap oraz wersje prosto z CVS net::pop i net::smtp również posiadają tę lukę.

Bug występuje w wersjach 1.8.x modułów oraz w wersjach developerskich oznaczonych jako 1.9. Podniesienie modułów do wersji 1.8.6 -p111 lub 1.8.5-p114 eliminuje buga. Oficjalne informacje na stronach ruby-lang.org sugerują aby ustawić wartość funkcji http.enable_post_connection_check na true.

Do tej pory jedynie RedHat wypuścił oficajlną poprawkę, która eliminuje również podatność na atak DoS.

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.