Projekt Tor wyklucza węzły sieciowe zaangażowane w działalność komercyjną i ryzykowną

Projekt Tor, znany z zapewniania anonimowości w sieci poprzez swoją zdecentralizowaną strukturę, niedawno podjął decyzję o usunięciu wielu węzłów przekaźnikowych z powodu ich udziału w ryzykownych działaniach komercyjnych. Te przekaźniki Tor, będące kluczowymi punktami routingu w anonimizacji ruchu sieciowego, są zazwyczaj obsługiwane przez wolontariuszy i entuzjastów ceniących prywatność, bezpieczeństwo, anonimowość i wolność informacji w internecie. Odkryto jednak, że niektórzy operatorzy przekaźników angażowali się w wysokoryzykowne, komercyjne schematy związane z kryptowalutami, obiecujące zyski finansowe z tokenów kryptowalutowych, bez zgody czy akceptacji Projektu Tor. Projekt Tor uznał te przekaźniki za szkodliwe dla sieci z kilku powodów. Po pierwsze, niektóre z nich nie spełniały wymagań projektu, a ich działalność finansowa stwarzała znaczne zagrożenie dla integralności sieci oraz reputacji projektu. Obawy wyrażono, że takie schematy mogą przyciągać osoby o zamiarach szkodliwych, narażać użytkowników na ryzyko, lub zakłócać ducha wolontariatu, który jest siłą napędową społeczności Tor. Wielu operatorów, których przekaźniki zostały odłączone, narażało się na…