Naciśnij ESC aby zamknąć

Wolność wypowiedzi w Internecie

Internet przez użytkowników porównywany jest do miejsca gdzie każdy może głosić, co chce, kiedy i w jakiej formie. Jest to jeden z fenomenów Internetu, swoista anarchia, czasami przybierająca niebezpieczną, ale również groteskową postać. Od kilku lat proponowane są projekty, aby uczynić Internet miejscem mniej otwartym na niebezpieczne treści.

Chodzi tutaj głównie o ochronę nieletnich przed treściami szkodliwymi, takimi jak witryny internetowe o treści pornograficznej. Jednakże nie tylko obrońcy moralności postulują, aby Internet przestał być swego rodzaju Hyde Parkiem. Ochrony wymagają przede wszystkim dane o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, czy stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Ochrony w Internecie wymaga również nasza godność osobista, która zagrożona poprzez gromadzenie i rozprowadzanie danych osobistych czy też elektroniczne napastowanie (cyberstalking), lub rozpowszechnianie treści rasistowskich. Dobrym przykładem jest tutaj wykupienie domeny (adresu) internetowej www.martin-luter-king.org przez grupę amerykańskich rasistów. Wykorzystali oni ową domenę do szkalowania bojownika o wolność dla czarnej grupy społeczeństwa amerykańskiego. Pod adresem gdzie można by spodziewać się informacji biograficznych, czy o pracy doktora Kinga, znalazło się miejsce dla rzekomo prawdziwych dokumentów zgromadzonych przez FBI traktujących o “rozpustnej i nędznej naturze” tegoż człowieka.

Według projektu zaleceń Komisji Unii Europejskiej z 18 listopada 1997 kodeksy poszczególnych państw członkowskich powinny zawierać następujące zapisy (chodzi tu o ochronę danych i dóbr osobistych):

1. Wymóg, by dostawcy usług internetowych (ISP – Internet Service Provider) informowali użytkowników (gdy tylko to jest możliwe) o ryzyku dla konsumentów związanych z zapoznawaniem się z zawartością przekazu, a także o środkach ochrony w tym zakresie.

2. Nakaz odpowiedniego oznaczania (poprzez sygnał wizualny lub dźwiękowy) niestosownych dla nieletnich treści udostępnianych w sieci, jak również opis i klasyfikację materiałów pod kątem wieku użytkownika.

3. Zasady wprowadzania systemów filtrujących, instalowanych i uruchamianych przez użytkownika bądź dostawcę na wniosek użytkownika.

4. Reguły organizacji i rozpatrywania wniosków użytkowników niedozwolonych zawartości przekazu, zgłaszane w trybie hot-line

5. Obowiązek współpracy operatorów z organami sądowymi i policją w zakresie zwalczania produkcji i rozpowszechniania “bezprawnych” treści w materiałach udostępnianych w sieci, on-line.

[1] Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Internet i Prawo. Universitas, Kraków 1998

[2] Takie zabezpieczenia są już instalowane wraz z oprogramowaniem firmy Microsoft. Internet Explorer, jako przeglądarka internetowa może (teoretycznie) wyłączać automatycznie strony o treści niebezpiecznej bądź niepożądanej przez opiekunów nieletnich użytkowników.

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.