Naciśnij ESC aby zamknąć

V Sympozjum LFPPI seQre2014: Progress in Quantum Cryptography

Zapraszamy do udziału w V Sympozjum LFPPI seQre2014: Progress in Quantum Cryptography, które odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej w dniach 27-28 stycznia 2014 r.

Podczas gdy komputery kwantowe stają się rzeczywistością (w połowie 2013 roku NASA i Google we wspólnym przedsięwzięciu wdrożyły 512 qubitowe nadprzewodzące komputery kwantowe DWave Two tworząc pierwsze Kwantowe laboratorium sztucznej inteligencji – http://www.youtube.com/watch?v=CMdHDHEuOUE), bezpieczeństwo krytycznej komunikacji elektronicznej w sieci podlega procesowi przewartościowania. Klasyczne kryptosystemy, opierające się na matematycznych problemach trudnych są zakwestionowane, jako że problemy te mogą być skutecznie rozwiązane przez komputery kwantowe. Wiąże się z tym coraz szerzej dostrzegane zagrożenie upowszechnionych w Internecie zabezpieczeń komunikacji o kluczowej roli dla instytucji sektora finansów i bankowości, administracji publicznej i wojska.

Sympozjum zaplanowano jako unikalne w skali międzynarodowej spotkanie ekspertów i firm wdrażających kryptografię kwantową (stanowiącą jedyne zabezpieczenie przed komputerami kwantowymi, które oferuje ponadto absolutny, czyli bezwarunkowy poziom bezpieczeństwa komunikacji w obecnie powszechnych już światłowodach telekomunikacyjnych infrastruktur sieci szkieletowych) z przedstawicielami sektora IT, finansów, bankowości i administracji zainteresowanych potencjalnymi wdrożeniami tej nowej technologii. Sympozjum ma za zadanie przedstawienie aktualnego stanu rozwoju praktycznych implementacji i wdrożeń kryptografii kwantowej (które na świecie realizowane są już na szeroką skalę – liczne wdrożenia w sektorze bankowości, szczególnie w Szwajcarii oraz Luksemburgu, ale także w Japonii, USA, Austrii, Niemczech i innych krajach UE, przy szacowanej przez firmy analityczne obecnej wielkości rynku w skali kilku miliardów dolarów i dużych perspektywach rozwoju).

seQre2014

Sympozjum seQre2014 organizowane przez:

  • Sieć Naukową KBN LFPPI – sieć Laboratorium Fizycznych Podstaw Przetwarzania Informacji
  • Sieć Laboratoriów Technologii Kwantowych NLTK – Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych
  • Przedstawicieli Instytutu Fizyki, Instytutu Informatyki oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
  • Firmę CompSecur, spin-off Politechniki Wrocławskiej powołaną m.in. w celu komercjalizacji kryptografii kwantowej w kraju pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz innych instytucji wyraźnie zaznacza silną pozycję Polski na technologicznej mapie świata.

Wrocław to trzecie miasto po Tokio i Wiedniu gdzie wdrażana jest sieć kwantowa QKD, obecnie awangarda technologii informacyjno-komunikacyjnych, rewolucjonizująca tradycyjną telekomunikację w zakresie bezpieczeństwa danych. Według oceny środowisk akademickich fizyków, informatyków i elektroników jest to skok jakościowy innego rodzaju niż np. ewolucja telegrafu w kierunku komunikacji cyfrowej, ponieważ dotyczy zmiany reżimu komunikacji wg praw fizyki klasycznej na prawa mechaniki kwantowej.

Sympozjum skupi najwybitniejszych specjalistów w zakresie kryptografii kwantowej w tym jej autorów (m.in. prof. N. Gisin, prof. A. Ekert, prof. V. Makarov, Dr A. Poppe, Dr. Tamaki, prof. M. Kuś), jak również przedstawicieli wszystkich aktywnych firm, komercjalizujących kryptografię kwantową: IDQuantique (Genewa), AIT (Wiedeń), Sequrenet (Paryż), MagiQ (Nowy Jork), Toshiba (Cambridge/Tokio), NTT (Tokio) wraz z demonstracjami technologicznymi.

Program sympozjum obejmie szerszy zakres zagadnień informatyki kwantowej w odniesieniu do bezpieczeństwa oraz dyskusję fizycznych podstaw QIP. Poza wykładami plenarnymi przewidziano praktyczne demonstracje i warsztaty wiodących na świecie komercyjnych systemów kryptografii kwantowej (zarówno bezsplątaniowych jak i splątaniowych) oraz zawarte w opłacie konferencyjnej certyfikowane przez NLTK/LFPPI/PWr. krótkie praktyczne szkolenie z zakresu kryptografii kwantowej w j. polskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w sympozjum w charakterze słuchaczy oraz w przypadku ekspertów technicznych i członków społeczności akademickiej w charakterze zgłaszanych prelegentów.

Rejestracja dostępna jest na stronie: http://seqre.net/seqre2014 do dnia 18 stycznia 2014 roku, jednak ze względu na dużą liczbę zainteresowanych, może być wcześniej zamknięta.

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.