Naciśnij ESC aby zamknąć

Ruszyła Polska Wszechnica Informatyczna

Microsoft poinformował o uruchomieniu projektu Polska Wszechnica Informatyczna – portalu wiedzy informatycznej dla studentów, wykładowców oraz absolwentów wydziałów informatyki polskich uczelni wyższych. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, a jego partnerami – firmy Microsoft, HP oraz Cisco Systems. Patronat naukowy nad projektem objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

W ramach Polskiej Wszechnicy Informatycznej udostępniane będą materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na wydziałach informatyki. Korzystać z nich będą mogli zarówno studenci i wykładowcy kierunków informatycznych, jak i studenci innych kierunków oraz uczniowie szkół średnich, zainteresowani tematyką informatyczną. Potencjalne grono adresatów projektu liczy około 100 tys. osób. Do współpracy w tworzeniu otwartego portalu wiedzy informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

„Wiedza informatyczna staje się coraz bardziej przydatna i popularna. Dlatego chcielibyśmy, aby dostęp do niej mogli mieć nie tylko studenci uczelni technicznych, ale również wszyscy ci, dla których informatyka stanowi hobby. W ramach Polskiej Wszechnicy Informatycznej zgromadzone zostaną materiały dydaktyczne, które pozwolą zdobywać wiedzę informatyczną w przystępnej formie. Portal stanie się kompendium informacji zarówno dla tych, którzy będą chcieli systematycznie się uczyć, jak i tych, którzy będą potrzebowali doraźnej pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów informatycznych” – powiedział Marek Roter z polskiego oddziału Microsoft.

W ramach projektu Polska Wszechnica Informatyczna zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka. Przygotowane materiały zostaną udostępnione szerokiemu gronu użytkowników jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu Polska Wszechnica Informatyczna. Patronat naukowy nad pracami objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna – Portal Wiedzy Informatycznej jest krokiem w kierunku rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Treści materiałów dostępnych na portalu są zgodne z obecnie obowiązującymi standardami edukacyjnymi dla kierunku informatyka zatwierdzonymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego oraz zaopiniowane przez dziewięcioosobową radę programową. W składzie rady znaleźli się profesorowie, przedstawiciele ośmiu polskich wiodących uczelni informatycznych.

Rada Naukowa – Polska Wszechnica Informatyczna
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Madey, Uniwersytet Warszawski
Członkowie:
Prof. dr hab. Krzysztof Diks, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, Politechnika Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Krzysztof Loryś, Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, Politechnika Poznańska
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo- Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. Marek Zaionc, Uniwersytet Jagielloński
Komitet Sterujący – Polska Wszechnica Informatyczna
Przewodniczący: Andrzej Żyławski – Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
Członkowie:
Marek Roter, Dyrektor Generalny Microsoft Polska
Paweł Czajkowski, Dyrektor Generalny HP Polska
Paweł Malak, Dyrektor Generalny CISCO Polska
Jan Sokalski, Członek Konwentu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.