Naciśnij ESC aby zamknąć

Polacy chcą taniego, mobilnego dostępu do maila

Z badań przeprowadzonych przez firmę Momail na grupie ponad czterystu internautów wynika, że już co czwarty ankietowany korzysta z telefonu komórkowego do wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Zwłaszcza młodym, wykształconym osobom zależy na stałym dostępie do skrzynki mailowej, głównie prywatnej, obawiają się jednak zbyt wysokich rachunków. Z mobilnego emaila najchętniej korzystają w podróży, w czasie weekendów oraz za granicą.

Najliczniejszą grupą wiekową, która wzięła udział w badaniu byli młodzi ludzie w wieku 20-30 lat. Stanowili oni aż 38 proc. wszystkich respondentów i okazali się najbardziej otwarci na nowe rozwiązania. Popularność poczty e-mail, do której dostęp uzyskujemy za pomocą telefonu komórkowego jest w tej grupie najwyższa i wynosi prawie 28 proc. Ankietowani w tej grupie wiekowej chętnie też wykorzystują nowe media do podtrzymywania kontaktów społecznych, na przykład trzykrotnie częściej, niż pozostałe grupy wiekowe wymieniają się zdjęciami z przyjaciółmi – 47 proc. z nich zadeklarowało, że wymienia się zdjęciami dość często, a 20 proc. nawet, że bardzo często.

Badani dwudziestolatkowie w ponad połowie przypadków (54%) korzystają z przynajmniej trzech kont pocztowych i ten wynik utrzymuję się we wszystkich grupach aktywnych zawodowo. Wśród młodzieży i osób starszych jest zdecydowanie niższy i sięga zaledwie 32 proc. Prawie 90% pytanych dwudziestolatków chciałoby mieć stały dostęp do poczty prywatnej (bardziej entuzjastyczna była tylko młodzież do 20 lat – wszyscy respondenci z tej grupy chcieli używać emaila w telefonie), a niemal co drugi– również do poczty firmowej.

Największą barierą hamującą wzrost popularności mobilnego e-maila są koszty związane przede wszystkim z transmisją danych. Większość badanych jest gotowa zapłacić za mobilny e-mail nie więcej niż 5 do10 zł miesięcznie (łącznie z kosztami transmisji danych). Zaledwie 10% spośród nich jest skłonna płacić więcej, niż 20 zł miesięcznie, za to aż co czwarty respondent chciałby korzystać z emaila w komórce za darmo.

„Na tle innych społeczeństw europejskich Polacy, zwłaszcza młodzi i wykształceni, są bardzo zainteresowani nowinkami technicznymi. Chętnie wypróbowują nowe produkty i usługi, potrafią też wykorzystywać oferowane przez nie możliwości. Pokolenie Internetu jest zainteresowane tworzeniem społeczności online i pozostawaniem w kontakcie przez cały czas. Jednak poważną przeszkodą w rozwijaniu tych zainteresowań są niejednokrotnie zbyt wysokie koszty”, powiedział Lars Aase, członek zarządu Momail odpowiedzialny za marketing.

Badanie na temat mobilnego maila przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia br. na zlecenie szwedzkiej firmy Momail, na grupie 442 losowo wybranych internautów serwisu Interia.pl.

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.