Naciśnij ESC aby zamknąć

Nowe funkcje programu Reporter 9.0 firmy Blue Coat

Blue Coat Systems wprowadził nowe możliwości do swojego programu Reporter 9.0 służącego do sporządzania raportu z ruchu sieciowego. System pozwala na monitorowanie aktywności użytkowników w firmowej sieci w oparciu o role, co daje możliwość szczegółowego określania oraz grupowania praw dostępu do poszczególnych funkcjonalności aplikacji, tym samym tworząc określoną rolę – użytkownika.

Reporter 9.0 to elastyczne i intuicyjne narzędzie, które gromadzi, synchronizuje i analizuje ruch sieciowy, rejestrując jego przebieg przez urządzenia ProxySG® i ProxyAV™, oraz oprogramowanie WebFilter, czy ProxyClient® przeznaczone dla urządzeń przenośnych firmy Blue Coat.

Program Reporter 9.0, aby umożliwić monitorowanie działań użytkowników w czasie rzeczywistym, można skonfigurować w taki sposób, aby przesyłał dzienniki w trybie ciągłym. Reporter dostarcza informacje dotyczące aktywności użytkowników w sieci, poprzez połączenie zdefiniowanych wstępnie raportów ogólnych oraz raportów dostosowywalnych, dzięki czemu administratorzy mogą przeglądać zebrane dane operacyjne oraz informacje dotyczące zachowań i bezpieczeństwa. Przy pomocy raportów, firmy mogą śledzić oprogramowanie szkodliwe i szpiegowskie, profile ruchu sieciowego, sesje, użytkowników i proces ich uwierzytelniania, treści sieciowe oraz profile techniczne.

Raporty oparte na rolach oferują wiele metod monitorowania czynności wykonywanych w sieci

Program Reporter pozwala administratorom sieci, administratorom ds. bezpieczeństwa i kierownikom działów kadr na tworzenie dostosowywalnych zestawów aplikacji, które umożliwiają łatwe monitorowanie działań użytkowników w oparciu o role, przy czym intuicyjny sposób obsługi programu upraszcza dostęp do danych szczegółowych, takich jak wzorce wykorzystania sieci według prób uzyskania dostępu, przypadki uzyskania dostępu według kategorii lub czasu, zablokowane strony internetowe lub wielu innych mierników. Z programu może korzystać jednocześnie do 50 administratorów, przy czym każdy z nich dysponuje osobną instancją zestawu aplikacji oferującego unikatowy widok dotyczący sposobu wykorzystania sieci, bezpieczeństwa i operacji. Wszyscy administratorzy są uwierzytelniani przy pomocy lokalnej usługi katalogowej, co upraszcza proces generowania raportów oraz analizowania potencjalnych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa i przypadków naruszenia strategii, a także umożliwia zrozumienie działań wykonywanych przez pracowników.

Dostosowywalny zestaw aplikacji zapewnia szybki i łatwy dostęp do właściwych informacji

Elastyczność programu Reporter oferuje administratorom wiele rodzajów widoków aktywności użytkowników w sieci oraz możliwość dostosowania zestawu aplikacji w celu uzyskania szybkiego i łatwego dostępu do informacji, które są najbardziej związane z konkretnymi obszarami odpowiedzialności. Przyczynia się to do przyspieszenia procesu podejmowania decyzji, w wyniku natychmiastowego dostarczenia właściwych informacji.

Przy pomocy programu Reporter, administratorzy ds. bezpieczeństwa mogą ocenić zagrożenia i śledzić potencjalnie niebezpieczne działania, aby szybko zidentyfikować użytkowników, którzy zostali zainfekowani przez szkodliwe treści i oprogramowanie szpiegowskie. Administratorzy sieci są w stanie śledzić działania użytkowników i całej firmy według poszczególnych użytkowników i lokalizacji geograficznych, aby lepiej zrozumieć przyzwyczajenia i potrzeby firmy dotyczące pracy w sieci. Natomiast kierownik działu kadr, dzięki programowi Reporter jest w stanie określić gdzie i kiedy użytkownicy łączą się z siecią Internet.

Przypadek zastosowania: Żądanie dotyczące przyznania większej przepustowości, w celu poprawienia wydajności aplikacji

Na przykład, dzięki programowi Reporter, administrator sieci po odebraniu skargi dotyczącej małej wydajności aplikacji, byłby w stanie szybko i łatwo zgromadzić informacje potrzebne do ustalenia, czy większa przepustowość jest w tym przypadku konieczna. Poprzez wygenerowanie raportu dotyczącego wykorzystania sieci według kategorii, kierownik działu IT mógłby dowiedzieć się, które kategorie są najbardziej aktywne. Jeżeli, na przykład, w konkretnym okresie dominuje przekaz strumieniowy, kierownik – zamiast zwiększać przepustowość – mógłby zaktualizować strategie korporacyjne dotyczące wykorzystania sieci w taki sposób, aby zablokować lub ograniczyć ten ruch sieciowy i wymusić respektowanie wspomnianych strategii przy pomocy urządzenia ProxySG.

Jeżeli raport dotyczący wykorzystania sieci według kategorii jest aktywny w trybie ciągłym w celu określenia sposobu, w jaki różne rodzaje ruchu sieciowego wpływają na wydajność aplikacji, administrator sieci może łatwo dostosować zestaw aplikacji (dashboard), aby informacje te były dostępne od razu po zalogowaniu się w systemie. Dzięki szybkiemu dostępowi do działań użytkowników w sieci, administrator sieci może proaktywnie zapobiegać wydarzeniom oddziałującym na wydajność, zanim wpłyną one bezpośrednio na użytkowników.

Program Reporter 9.0 jest dostępny w Veracomp, który jest autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Blue Coat w Polsce. Wersja standardowa jest dodawana do urządzeń z serii BlueCoat ProxySG nieodpłatnie. Wersja Enterprice kosztuje 7490 USD netto SRP, wersja Premium kosztuje 24 900 USD netto SRP.

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.