Naciśnij ESC aby zamknąć

Cisco i TP przeprowadziły pierwsze w Polsce testy transmisji danych z przepustowością 100 Gb/s na dużych dystansach

networksCisco Poland i Telekomunikacja Polska (TP) poinformowały o zakończeniu eksperymentu dotyczącego przesyłania danych z przepustowością 100 Gb/s na odległości przekraczającej 1000 km. Eksperyment przeprowadzono w oparciu o urządzenia firmy Cisco WDM i funkcjonalność „alien wavelength” polegającą na przesyłaniu fali świetlnej, czyli obcego sygnału, przez istniejącą infrastrukturę systemu optycznego. Głównym celem testu było sprawdzenie wykonalności transmisji danych z przepustowością 100 Gb/s przez systemy DWDM starszego typu, zaprojektowane z myślą o przesyłaniu danych z szybkością maksymalnie 10 Gb/s.

Technologie DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing ― zwielokrotnienie z gęstym podziałem falowym) i ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer ― konfigurowalny multiplekser optyczny typu add-drop) są wykorzystywane przez TP i innych operatorów w celu zwiększenia pojemności infrastruktury optycznej.

Eksperyment przeprowadzony wspólnie przez TP i Cisco dowiódł, że systemy DWDM starszego typu mogą być wykorzystywane do transmisji danych z przepustowością 100 Gb/s w technologii IPoDWDM (oparta na routerach transmisja IP zintegrowana z technologią DWDM). Rozwiązanie takie zapewnia dodatkowe wsparcie umożliwiające zaspokojenie coraz większego popytu na przepustowość.

Najważniejsze informacje:

– Odległość: testy przeprowadzono na dystansie 660 km w pętli Warszawa-Kraków-Katowice, a następnie na dystansie ponad 1000 km w pętli Warszawa-Bydgoszcz-Poznań-Wrocław-Katowice. Były to pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych w Europie, testy technologii transmisji z przepustowością 100 Gb/s na tak dużych dystansach.
– Zwiększenie przepustowości: dzięki wdrożeniu technologii IPoDWDM nastąpiło dziesięciokrotne zwiększenie pojemności kanałów optycznych w porównaniu z wydajnością oferowaną przez systemy DWDM.
– Cel testów: testy umożliwiły weryfikację możliwości wykorzystania przez Cisco technologii „alien wavelength” zapewniającej przepustowość 100 Gb/s w ramach istniejącej infrastruktury sieciowej DWDM o przepustowości 2,5 Gb/s/10 Gb/s. Testy pozwoliły także firmie Cisco sprawdzić spójność modulacji CPDQPSK w działaniu poprzez mierzenie wydajności
i stabilności łączy optycznych oraz wpływu badanej technologii na istniejącą infrastrukturę sieciową.
– Uproszczenie infrastruktury: bezpośrednie połączenia optyczne pomiędzy routerami szkieletowymi przez sieć DWDM, bez potrzeby korzystania z transponderów. Nie ma także konieczności regeneracji optycznej na dystansach powyżej 1000 km (niezbędne jest jedynie wzmocnienie optyczne).
– Infrastruktura: do przeprowadzenia testów wykorzystano routery Cisco CRS-3 (Carrier Routing System) wyposażone w karty Ethernet 100 Gb/s oraz moduły CPDQPSK M6 100 Gb/s. Połączenia 100 Gb/s skonfigurowano w dwóch sieciach DWDM TP: 1 ― sieć starszego typu o przepustowości 2,5 Gb/s/10 Gb/s, z kompensacją dyspersji chromatycznej (CD); 2 ― nowej generacji sieć ROADM o przepustowości 40 Gb/s/100 Gb/s (bez kompensacji CD, spójna transmisja).
– Uczestnicy: w testach wzięli udział inżynierowie i technicy z TP, z zespołu badawczo-rozwojowego z laboratoriów firmy Orange (Orange Labs) w Warszawie, a także z firmy Cisco.

Redakcja

Nasz zespół składa się z doświadczonych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego i najnowszych trendów technologicznych. Nasi autorzy posiadają wieloletnie doświadczenie zarówno w sektorze komercyjnym, jak i akademickim, co pozwala im na głębokie zrozumienie i analizę dynamicznie zmieniającego się świata technologii. Jako grupa specjalistów dostarczamy rzetelne i aktualne informacje, analizy oraz poradniki z zakresu bezpieczeństwa IT i innowacji technologicznych. Nasze artykuły opierają się na dogłębnym badaniu tematu, wsparte doświadczeniem naszych ekspertów. Stawiamy na edukację czytelników, pomagając im zrozumieć skomplikowane zagadnienia technologiczne i zachować bezpieczeństwo w cyfrowym świecie. Naszym celem jest dostarczanie precyzyjnych i aktualnych informacji, które wspierają zarówno profesjonalistów IT, jak i zwykłych użytkowników w zrozumieniu i adaptacji do szybko zmieniającego się świata technologii. Zależy nam na promowaniu kultury bezpieczeństwa i świadomości cyfrowej w społeczeństwie.