Cisco i TP przeprowadziły pierwsze w Polsce testy transmisji danych z przepustowością 100 Gb/s na dużych dystansach

networksCisco Poland i Telekomunikacja Polska (TP) poinformowały o zakończeniu eksperymentu dotyczącego przesyłania danych z przepustowością 100 Gb/s na odległości przekraczającej 1000 km. Eksperyment przeprowadzono w oparciu o urządzenia firmy Cisco WDM i funkcjonalność „alien wavelength” polegającą na przesyłaniu fali świetlnej, czyli obcego sygnału, przez istniejącą infrastrukturę systemu optycznego. Głównym celem testu było sprawdzenie wykonalności transmisji danych z przepustowością 100 Gb/s przez systemy DWDM starszego typu, zaprojektowane z myślą o przesyłaniu danych z szybkością maksymalnie 10 Gb/s.

Technologie DWDM (Dense Wavelength-Division Multiplexing ― zwielokrotnienie z gęstym podziałem falowym) i ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer ― konfigurowalny multiplekser optyczny typu add-drop) są wykorzystywane przez TP i innych operatorów w celu zwiększenia pojemności infrastruktury optycznej.

Eksperyment przeprowadzony wspólnie przez TP i Cisco dowiódł, że systemy DWDM starszego typu mogą być wykorzystywane do transmisji danych z przepustowością 100 Gb/s w technologii IPoDWDM (oparta na routerach transmisja IP zintegrowana z technologią DWDM). Rozwiązanie takie zapewnia dodatkowe wsparcie umożliwiające zaspokojenie coraz większego popytu na przepustowość.

Najważniejsze informacje:

- Odległość: testy przeprowadzono na dystansie 660 km w pętli Warszawa-Kraków-Katowice, a następnie na dystansie ponad 1000 km w pętli Warszawa-Bydgoszcz-Poznań-Wrocław-Katowice. Były to pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych w Europie, testy technologii transmisji z przepustowością 100 Gb/s na tak dużych dystansach.
- Zwiększenie przepustowości: dzięki wdrożeniu technologii IPoDWDM nastąpiło dziesięciokrotne zwiększenie pojemności kanałów optycznych w porównaniu z wydajnością oferowaną przez systemy DWDM.
- Cel testów: testy umożliwiły weryfikację możliwości wykorzystania przez Cisco technologii „alien wavelength” zapewniającej przepustowość 100 Gb/s w ramach istniejącej infrastruktury sieciowej DWDM o przepustowości 2,5 Gb/s/10 Gb/s. Testy pozwoliły także firmie Cisco sprawdzić spójność modulacji CPDQPSK w działaniu poprzez mierzenie wydajności
i stabilności łączy optycznych oraz wpływu badanej technologii na istniejącą infrastrukturę sieciową.
- Uproszczenie infrastruktury: bezpośrednie połączenia optyczne pomiędzy routerami szkieletowymi przez sieć DWDM, bez potrzeby korzystania z transponderów. Nie ma także konieczności regeneracji optycznej na dystansach powyżej 1000 km (niezbędne jest jedynie wzmocnienie optyczne).
- Infrastruktura: do przeprowadzenia testów wykorzystano routery Cisco CRS-3 (Carrier Routing System) wyposażone w karty Ethernet 100 Gb/s oraz moduły CPDQPSK M6 100 Gb/s. Połączenia 100 Gb/s skonfigurowano w dwóch sieciach DWDM TP: 1 ― sieć starszego typu o przepustowości 2,5 Gb/s/10 Gb/s, z kompensacją dyspersji chromatycznej (CD); 2 ― nowej generacji sieć ROADM o przepustowości 40 Gb/s/100 Gb/s (bez kompensacji CD, spójna transmisja).
- Uczestnicy: w testach wzięli udział inżynierowie i technicy z TP, z zespołu badawczo-rozwojowego z laboratoriów firmy Orange (Orange Labs) w Warszawie, a także z firmy Cisco.

Odpowiedz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Fill in the blank.