pc

Norton przedstawia 10 najbardziej zagrożonych cyberprzestępczością miast w Europie Zachodniej

NortonNorton wspólnie z niezależną firmą analityczną Sperling’s BestPlaces przedstawia 10 miast1 w Europie, w których występuje najwięcej zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Pierwsze miejsce zajął Manchester, gdzie stwierdzono największą koncentrację punktów dostępowych Wi-Fi i prób uruchomienia szkodliwego oprogramowania. Drugi na liście znalazł się Amsterdam. Charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem użytkowania komputerów PC, wysokim poziomem dostępu do Internetu i serwisów społecznościowych oraz średnimi wartościami wskaźników cyberprzestępczości.