norton cybercrime report

Wyniki Norton Cybercrime Report 2012 ujawniają, że cyberprzestępstwa kosztują polskich użytkowników indywidualnych nawet 4,8 mld zł

Firma Symantec opublikowała doroczny raport na temat cyberprzestępczości Norton Cybercrime Report. Oparto go na jednym z największych na świecie badań opinii na temat przestępczości internetowej, wymierzonej w użytkowników indywidualnych. Jego celem jest zrozumienie jak cyberprzestępczość oddziałuje na konsumentów i w jaki sposób rozwój technologii wpływa na ich bezpieczeństwo. Norton Cybercrime Report 2012 powstał w oparciu o informacje uzyskane od ponad 13 000 dorosłych respondentów z 24 krajów, w tym z Polski. Z obliczeń wynika, że w ostatnich 12 miesiącach koszty bezpośredniei związane z globalną cyberprzestępczością wymierzoną w konsumentów wyniosły na całym świecie 110 mld dolarówii, a w Polsce - 4,8 mld zł (1,4 mld USD).

W każdej sekundzie ofiarą cyberprzestępstw pada 18 dorosłych osóbiii. W skali globalnej oznacza to ponad półtora miliona ofiar dziennie. Bezpośrednio pokrzywdzeni tracą średnio 197 dolarów rocznie. W Polsce kwota ta wynosi aż 672 złiv.

W ostatnich 12 miesiącach z cyberprzestępczością zetknęło się na całym świecie 556 milionów dorosłychv (w tym 7,2 mln Polaków). To prawie połowa osób korzystających z Internetuvi.