Google Play

Android: Błąd w systemie wprowadza użytkowników w nieskończoną pętlę restartu systemu

Luka w systemie została publicznie opisana w tym miesiącu przez badacza Ibrahima Balica, który odniósł problem do sfery naruszenia pamięci. Według autora błąd może zostać wywołany jeżeli pole nazwy aplikacji appname jest dłuższe niż 387000 znaków. Dodatkowo sytuacja, w której autor umieścił na serwerach Google Play testową, zmodyfikowaną APK spowodowała tymczasową odmowę usługi (DOS).