cyberprzestępczość

Ministerstwo Obrony Narodowej zamówiło wirusa do walki z zagrożeniami w cyberprzestrzeni

Kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość od naszego Czytelnika zawierającą informację o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej, wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju stworzyło projekt o ogólnej nazwie "Oprogramowanie i sprzęt elektroniczny do prowadzenia walki elektronicznej". Dokument (80MB, polaczony.pdf) zawierający założenia projektu (str.

Norton przedstawia 10 najbardziej zagrożonych cyberprzestępczością miast w Europie Zachodniej

NortonNorton wspólnie z niezależną firmą analityczną Sperling’s BestPlaces przedstawia 10 miast1 w Europie, w których występuje najwięcej zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Pierwsze miejsce zajął Manchester, gdzie stwierdzono największą koncentrację punktów dostępowych Wi-Fi i prób uruchomienia szkodliwego oprogramowania. Drugi na liście znalazł się Amsterdam. Charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem użytkowania komputerów PC, wysokim poziomem dostępu do Internetu i serwisów społecznościowych oraz średnimi wartościami wskaźników cyberprzestępczości.