Ale co ty chcesz łamać skoro masz już klucz. Maskę ustawiasz na 255.255.0.0
adres na 192.168.0.11 albo 192.168.1.11 i robisz skan nmap -sP 192.168.\*.\*
Na pewno brama ci powinna odpowiedzieć, bo klienci nie zawsze.
Zobacz też czy po ssid -zie nie da się skapować co to za sprzęt.