Ta... użył programu który mu to zmienił, np. firewall'a

PS: ironwall możesz mi wysłać PM z danymi ile ttl to jaki system? :>