Kod:
def modexp (t, u, n ):
  s = 1
  while u:
  	if u & 1:
  	  s = (s * t)%n
  	u >>= 1
  	t = pow(t, 2)%n
  return s
  
  
  
  
a = 0x61
  
  
a = modexp(a, 65537, 64941057316178801556773346239351236811)
a = modexp(a, 65537, 42737809207726806391023382831098108353)print(hex(a))
szyfruje sie prawidlowo, ale przy deszyfrowaniu nie uzyskuje tego co powinienem.

WTF!