treść zadania:

Kod:
W komórce pamięci znajduje się 8-bitowa liczba -114. Została ona zapisana do
zmiennej przechowującej znaki (np. char), zmiennej przechowującej liczby całkowite
16-bitowe, zmiennej przechowującej liczby naturalne 8-bitowe oraz zmiennej
przechowującej liczby całkowite 4-bitowe. Jakie wartości będą przechowywać
poszczególne zmienne? Odpowiedzi uzasadnić.


po pierwsze,[tex]8[/tex] bitowa liczba repezentująca [tex]-114[/tex] to:
Kod:
1000 1110
rozumiem, że wszedzie probujemy załadować te wartość.

jeśli zapiszemy ją do char, będzie to co się wtedy stanie

do zmiennej przechowującej liczby całkowite
16-bitowe:
Kod:
1111 1111 1000 1110
zmiennej przechowującej liczby naturalne 8-bitowe:
Kod:
0000 1110
czyzbysmy tutaj zmieniali tylko 1 bit

zmiennej
przechowującej liczby całkowite 4-bitowe:
Zostanie wyzsza czy nizsza połowa
Kod:
1110
chyba nizsza?