knoppix live chyba nałatwiei i najszybciei proponuje zamiast łamania usuwanie