... w systemie (Vista) aby był zapisywany pod inną nazwą. Mógłbym mieć wtedy po kilka syskeyów na jednym nośniku. Albo zrobić tak żeby katalog na dyskietce (dyskietce zmieniłbym tedy nazwę np: L) był przemianowany na dysk A: wtedy też mógłbym zapisywać po kilka syskeyów każdy w innym katalogu.