Rozwiązać zadanie z wykorzystaniem tylko dodawania.

zadanie