Chińskie twierdzenie o resztach ma wiele zastosowań. W rzeczywistości chińscy generałowie stosowali je do sprawdzania liczby swoich żołnierzy, wydając kolejno rozkazy: W dwuszeregu zbiórka! W 3-szeregu zbiórka! W 5-szeregu zbiórka! i kontynuowali w ten sposób, obliczając za każdym razem tylko resztę, czyli liczbę żołnierzy w ostatniej niepełnej kolumnie.

Ktoś umiałby może wytłumaczyć to na przykładzie ?