Zainstalowałem sobie Virtualbox'a i zamontowałem sobie obraz płytki. I mam problem z ustawieniem sieci. W ustawieniach sieci mam kilka zakładek z kartami od 0 - 3. No i otwieram sobie zakładka karta 0 i zaznaczam tam włącz karte sieciową, a później mam "Podłączona do:" I tam jest do wyboru: "NAT", wewnętrznej sieci i interfejsu gospodarza. Lecz niestety na 2 pierwszych opcjach nie działa, a tej ostatniej opcji nie sprawdziłem, bo trzeba jeszcze przy tym wpisać Nazwę interfejsu, podać aplikację konfigurującą i dekonfigurującą.