Nadal walczę z pewnym systemem i przyznam się, że mnie już powoli krew zaczyna zalewać - żadna z metod jakie mi przyszły do głowy nie zadziałała.
Zabrałem się za debugowanie podmontowanego systemu plików.
Poniżej zamieszczam zrzut z próby przekopiowania przez ftp pliku z podłączonego woluminu cifs

Help anyone

Kod:
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4695 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: inode 0xc5c21e30 count 1 dentry: 0xf20e5e60 d_time 0 jiffies 18768609
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Getting info on
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: For smb_command 50
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: Sending smb of length 74
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/connect.c: rfc1002 length 0x8a)
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Old time 18751825
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: New time 18768609
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Directory inode
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: cifs_revalidate - inode unchanged
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4695) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4696 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: inode 0xc5c21e30 count 1 dentry: 0xf20e5e60 d_time 0 jiffies 18768609
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4696) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4697 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: inode 0xc5c21e30 count 1 dentry: 0xf20e5e60 d_time 0 jiffies 18768609
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4697) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/dir.c: neg dentry 0xcd71aa20 name = .ftpaccess
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/dir.c: CIFS VFS: in cifs_lookup as Xid: 4698 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/dir.c: parent inode = 0xc5c21e30 name is: .ftpaccess and dentry = 0xede81dd8
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/dir.c: NULL inode in lookup
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/dir.c: Full path: \.ftpaccess inode = 0x00000000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Getting info on \.ftpaccess
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: For smb_command 50
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: Sending smb of length 96
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/connect.c: rfc1002 length 0x27)
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/connect.c: invalid transact2 word count
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/netmisc.c: !!Mapping smb error code 2 to POSIX err -2 !!
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/cifssmb.c: Send error in QPathInfo = -2
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/dir.c: CIFS VFS: leaving cifs_lookup (xid = 4698) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4699 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: inode 0xc5c21e30 count 1 dentry: 0xf20e5e60 d_time 0 jiffies 18768645
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4699) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4700 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: \Thumbs.db inode 0xf0241e30 count 1 dentry: 0xf2733090 d_time 18751826 ji$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Getting info on \Thumbs.db
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: For smb_command 50
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: Sending smb of length 94
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/connect.c: rfc1002 length 0x9c)
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Old time 18751826
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: New time 18768646
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: File inode
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: cifs_revalidate - inode unchanged
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4700) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4701 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: \Thumbs.db inode 0xf0241e30 count 1 dentry: 0xf2733090 d_time 18751826 ji$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4701) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4702 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: \Thumbs.db inode 0xf0241e30 count 1 dentry: 0xf2733090 d_time 18751826 ji$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4702) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4703 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: \Thumbs.db inode 0xf0241e30 count 1 dentry: 0xf2733090 d_time 18751826 ji$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4703) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/dir.c: neg dentry 0xede81dd8 name = .ftpaccess
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4704 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: \Thumbs.db inode 0xf0241e30 count 1 dentry: 0xf2733090 d_time 18751826 ji$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4704) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4705 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: \Thumbs.db inode 0xf0241e30 count 1 dentry: 0xf2733090 d_time 18751826 ji$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4705) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: in cifs_revalidate as Xid: 4706 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Revalidate: \Thumbs.db inode 0xf0241e30 count 1 dentry: 0xf2733090 d_time 18751826 ji$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: CIFS VFS: leaving cifs_revalidate (xid = 4706) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: CIFS VFS: in cifs_open as Xid: 4707 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: inode = 0xf0241e30 file flags are 0x8000 for \Thumbs.db
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: For smb_command 162
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: Sending smb of length 106
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/connect.c: rfc1002 length 0x6b)
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: inode unchanged on server
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Getting info on \Thumbs.db
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: Old time 18768646
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: New time 18768646
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/inode.c: File inode
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: Exclusive Oplock granted on inode f0241e30
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: CIFS VFS: leaving cifs_open (xid = 4707) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host proftpd[7790]: host.domain.com (192.168.1.158[192.168.1.158]) - error using sendfile(): [75] Value t$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: Flush inode f0241e30 file c62fe240 rc 0
Dec 4 21:51:42 host proftpd[7790]: host.domain.com (192.168.1.158[192.168.1.158]) - error using sendfile(): [75] Value t$
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: Flush inode f0241e30 file c62fe240 rc 0
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: CIFS VFS: in cifs_close as Xid: 4708 with uid: 10000
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/cifssmb.c: In CIFSSMBClose
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: For smb_command 4
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/transport.c: Sending smb of length 41
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/connect.c: rfc1002 length 0x27)
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: closing last open instance for inode f0241e30
Dec 4 21:51:42 host fs/cifs/file.c: CIFS VFS: leaving cifs_close (xid = 4708) rc = 0
Dec 4 21:51:42 host proftpd[7790]: host.domain.com (192.168.1.158[192.168.1.158]) - notice: user dexter: aborting transf$