Pokaż wyniki 1 do 7 z 7

Temat: MD5 w JavaScript (bylo: Ktos pomoze??)

 1. #1
  Zarejestrowany
  Jan 2008
  Postów
  4

  Domyślnie MD5 w JavaScript (bylo: Ktos pomoze??)

  Witam!
  Jestem nowy i dopiero ucze sie crackowac hackowac etc...
  ktos mogłby mi pomóc cos z tego wyciagnac
  /*
  * A JavaScript implementation of the RSA Data Security, Inc. MD5 Message
  * Digest Algorithm, as defined in RFC 1321.
  * Version 1.1 Copyright (C) Paul Johnston 1999 - 2002.
  * Code also contributed by Greg Holt
  * See http://pajhome.org.uk/site/legal.html for details.
  */

  /*
  * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
  * to work around bugs in some JS interpreters.
  */
  function safe_add(x, y)
  {
  var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
  var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
  return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
  }

  /*
  * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
  */
  function rol(num, cnt)
  {
  return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
  }

  /*
  * These functions implement the four basic operations the algorithm uses.
  */
  function cmn(q, a, b, x, s, t)
  {
  return safe_add(rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s), b);
  }
  function ff(a, b, c, d, x, s, t)
  {
  return cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
  }
  function gg(a, b, c, d, x, s, t)
  {
  return cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
  }
  function hh(a, b, c, d, x, s, t)
  {
  return cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
  }
  function ii(a, b, c, d, x, s, t)
  {
  return cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
  }

  /*
  * Calculate the MD5 of an array of little-endian words, producing an array
  * of little-endian words.
  */
  function coreMD5(x)
  {
  var a = 1732584193;
  var b = -271733879;
  var c = -1732584194;
  var d = 271733878;

  for(i = 0; i < x.length; i += 16)
  {
  var olda = a;
  var oldb = b;
  var oldc = c;
  var oldd = d;

  a = ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
  d = ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
  c = ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17, 606105819);
  b = ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
  a = ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
  d = ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12, 1200080426);
  c = ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
  b = ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
  a = ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 , 1770035416);
  d = ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
  c = ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
  b = ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
  a = ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 , 1804603682);
  d = ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
  c = ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
  b = ff(b, c, d, a, x[i+15], 22, 1236535329);

  a = gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
  d = gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
  c = gg(c, d, a, b, x[i+11], 14, 643717713);
  b = gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
  a = gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
  d = gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 , 38016083);
  c = gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
  b = gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
  a = gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 , 568446438);
  d = gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
  c = gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
  b = gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20, 1163531501);
  a = gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
  d = gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
  c = gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14, 1735328473);
  b = gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);

  a = hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
  d = hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
  c = hh(c, d, a, b, x[i+11], 16, 1839030562);
  b = hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
  a = hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
  d = hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11, 1272893353);
  c = hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
  b = hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
  a = hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 , 681279174);
  d = hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
  c = hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
  b = hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23, 76029189);
  a = hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
  d = hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
  c = hh(c, d, a, b, x[i+15], 16, 530742520);
  b = hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);

  a = ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
  d = ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10, 1126891415);
  c = ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
  b = ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
  a = ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 , 1700485571);
  d = ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
  c = ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
  b = ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
  a = ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 , 1873313359);
  d = ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
  c = ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
  b = ii(b, c, d, a, x[i+13], 21, 1309151649);
  a = ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
  d = ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
  c = ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15, 718787259);
  b = ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);

  a = safe_add(a, olda);
  b = safe_add(b, oldb);
  c = safe_add(c, oldc);
  d = safe_add(d, oldd);
  }
  return [a, b, c, d];
  }

  /*
  * Convert an array of little-endian words to a hex string.
  */
  function binl2hex(binarray)
  {
  var hex_tab = "0123456789abcdef";
  var str = "";
  for(var i = 0; i < binarray.length * 4; i++)
  {
  str += hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8+4)) & 0xF) +
  hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8)) & 0xF);
  }
  return str;
  }

  /*
  * Convert an array of little-endian words to a base64 encoded string.

  This is correct:
  ogroup[0] = dtable[igroup[0] >> 2];
  ogroup[1] = dtable[((igroup[0] & 3) << 4) | (igroup[1] >> 4)];
  ogroup[2] = dtable[((igroup[1] & 0xF) << 2) | (igroup[2] >> 6)];
  ogroup[3] = dtable[igroup[2] & 0x3F];
  and should pad with '='

  */
  function binl2b64(binarray)
  {
  var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvw xyz0123456789+/";
  var str = "";
  for(var i = 0; i < binarray.length * 4; i += 3)
  {
  x = binarray[i>>2];
  //alert(binarray[i>>5+1]);
  str += tab.charAt(((binarray[i>>5] << (i%32)) & 0x3F) |
  ((binarray[i>>5+1] >> (32-i%32)) & 0x3F));
  }
  return str;
  }


  /*
  I think this is correct for BIG endian
  */
  function binb2b64(binarray)
  {
  var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvw xyz0123456789+/";
  var str = "";
  for(var i = 0; i < binarray.length * 32; i += 6);
  {
  //alert(binarray[i>>5+1]);
  str += tab.charAt(((binarray[i>>5] << (i%32)) & 0x3F) |
  ((binarray[i>>5+1] >> (32-i%32)) & 0x3F));
  }
  // TBD: pad with =
  return str;
  }

  /*
  * Convert an 8-bit character string to a sequence of 16-word blocks, stored
  * as an array, and append appropriate padding for MD4/5 calculation.
  * If any of the characters are >255, the high byte is silently ignored.
  */
  function str2binl(str)
  {
  var nblk = ((str.length + 8) >> 6) + 1; // number of 16-word blocks
  var blks = new Array(nblk * 16);
  for(var i = 0; i < nblk * 16; i++) blks[i] = 0;
  for(var i = 0; i < str.length; i++)
  blks[i>>2] |= (str.charCodeAt(i) & 0xFF) << ((i%4) * 8);
  blks[i>>2] |= 0x80 << ((i%4) * 8);
  blks[nblk*16-2] = str.length * 8;
  return blks;
  }

  /*
  * Convert a wide-character string to a sequence of 16-word blocks, stored as
  * an array, and append appropriate padding for MD4/5 calculation.
  */
  function strw2binl(str)
  {
  var nblk = ((str.length + 4) >> 5) + 1; // number of 16-word blocks
  var blks = new Array(nblk * 16);
  for(var i = 0; i < nblk * 16; i++) blks[i] = 0;
  for(var i = 0; i < str.length; i++)
  blks[i>>1] |= str.charCodeAt(i) << ((i%2) * 16);
  blks[i>>1] |= 0x80 << ((i%2) * 16);
  blks[nblk*16-2] = str.length * 16;
  return blks;
  }

  /*
  * External interface
  */
  function hexMD5 (str) { return binl2hex(coreMD5( str2binl(str))); }
  function hexMD5w(str) { return binl2hex(coreMD5(strw2binl(str))); }
  function b64MD5 (str) { return binl2b64(coreMD5( str2binl(str))); }
  function b64MD5w(str) { return binl2b64(coreMD5(strw2binl(str))); }
  /* Backward compatibility */
  function calcMD5(str) { return binl2hex(coreMD5( str2binl(str))); }

  function MD5_hexhash(str) { return hexMD5(str); }

  var MD5_loaded = true;


  Wkleilem tylko czesc ... najwazniejsza

 2. #2
  Zarejestrowany
  Jun 2006
  Skąd
  rand(.eu)
  Postów
  8,748

  Domyślnie

  No dobra...

  1. Dlaczego piszesz w dziale hacking a nie dziale o JavaScript lub programowaniu?
  2. Co chcesz z tego wyciagnac, bo wrzuciles kod a nie zadales pytania?
  ctrl-alt-del.cc - soft reset site for IT admins and other staff :-)

 3. #3
  Zarejestrowany
  Jan 2008
  Postów
  4

  Domyślnie

  co do 1 to sory ale myslalem ze to dobry dzial
  co do 2 to to jest w pliku odpowiedzialnym za logowanie sie i chialem plik z userami i haslami wyciagnac lub cos w tym stylu...

 4. #4
  Zarejestrowany
  Jun 2006
  Skąd
  rand(.eu)
  Postów
  8,748

  Domyślnie

  Nie chce byc nieuprzejmy ale czy chociaz zastanowiles sie albo przynajmniej przeczytales jaki kod wrzucasz podajac takie pytanie? Jesli nie wiesz o co mi chodzi to przeczytaj 2 linie z tego kodu - pierwsza linia teksto naglowka i bedziesz wiedzial.

  EDIT: Przenosze do dzialu 'Inne jezyki' bo to z webmasterka tez ma niewiele wspolnego... i zmieniam tytul na bardziej opisowy.
  Ostatnio edytowane przez TQM : 01-14-2008 - 14:04
  ctrl-alt-del.cc - soft reset site for IT admins and other staff :-)

 5. #5
  Zarejestrowany
  Jan 2008
  Postów
  4

  Thumbs down

  hmm...
  powiem tyle ze ja to czytalem ale mowie ze jestem dopiero poczatkujacy i srednio znam javascript dlatego prosze o pomoc czy tu w ogole da sie cos wyciagnac ... bo ze strony gdzie sie loguje mam wszystkie php i javy ale nie umiem nic wywnioskowac ;/
  a z tego :
  </div><div class="mtBut"><a href="search_last_online.php"><img src="http://img2.epuls.pl/images/button_mt_more.gif"></a></div> </div></div> </div><div id="stRt"><script>
  var MD5_loaded = false;
  var md5test = '82da61aa724b5d149a9c5dc8682c2a45';
  function verifyLogin(f)
  {
  var username;
  var password;
  var MD5;
  username = f.strUserLogin.value.toUpperCase();
  password = f.strUserPassword.value;
  if (!MD5_loaded)
  {
  alert('MD5 library not loaded, proceeding in the old way');
  return true;
  }
  if (md5test != MD5_hexhash('md5test'))
  {
  alert('MD5 is calculating wrong, proceeding in the old way');
  return true;
  }
  MD5 = MD5_hexhash(username + '|' + password);
  if (MD5)
  {
  document.forms['formLoginFormMD5'].MD5.value = MD5;
  document.forms['formLoginFormMD5'].strUserLogin2.value = username;
  document.forms['formLoginFormMD5'].submit();
  return false;
  }
  return true;
  }
  </script>
  <script src="http://img2.epuls.pl/static/scripts/md5.js" language="JavaScript"></script><div class="mnFr_dark" style="width: 175px; #width: 177px;"><div class="rtTitle">
  Logowanie
  <span>Logowanie</span></div><div style="padding: 3px"><form method=POST name=formLoginFormMD5 action="/start.php"><input type=hidden name=blnLoginFormMD5 value=1><input type=hidden name=lngLoginSystemID value=0><input type=hidden name=MD5 value=""><input type=hidden name=strUserLogin2 value="">
  </form><form method=POST name=formLoginForm action="/start.php" onsubmit="return verifyLogin(this);">
  <input type=hidden name=blnLoginForm value=1>
  <input type=hidden name=lngLoginSystemID value=0>
  <table cellspacing="0" cellpadding="3" align="center"><tr><td>Login:</td><td><input type=text class="loginInput" style="width: 120px" name=strUserLogin value="Komercyjny_AG"></td></tr><tr><td>Hasło:</td><td><input type=password class="loginInput" style="width: 120px" name=strUserPassword></td></tr><tr><td colspan=2 align="right"><input type=image src="http://img2.epuls.pl/images/button_small_login.gif" style="border: 0;"></td></tr>
  </table>
  <ul style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px;">
  <li style="font-size: 11px;"><a href=join2.php>Dołącz do nas!</a></li>
  <li><a href=forgot_password.php>Przypomnij hasło</a></li>
  </ul>
  Ostatnio edytowane przez ferus : 01-15-2008 - 08:04

 6. #6
  Zarejestrowany
  Jun 2006
  Skąd
  rand(.eu)
  Postów
  8,748

  Domyślnie

  To co wrzuciles ten pierwszy kod to po prostu implementacja algorytmu liczacego MD5 - z tego nie ma co wyciagac w ogole.
  ctrl-alt-del.cc - soft reset site for IT admins and other staff :-)

 7. #7
  Avatar eMCe
  eMCe jest offline Emil Grzegorz Gubała
  Zarejestrowany
  Dec 2006
  Skąd
  Kielce
  Postów
  1,767

  Domyślnie

  TQM - idzie wyciągnąć ! (wnioski i wiedze jak napisać MD5 )

  ferus poczytaj google pod kontem XSS CSRF itp - pooglądaj video arty unknow'a (tak się go chyba pisało) i dopiero wracaj papa :* 03!
  Agencja reklamy kielce (mały kilkudniowy case pozycjonerski )

Podobne wątki

 1. Automapa na Europe testowal ktos?
  By blackicenavarro in forum Systemy radiokomunikacyjne
  Odpowiedzi: 2
  Autor: 04-22-2011, 12:39
 2. Mógłby ktos odczytac mi plik SAM ?
  By zbusiu in forum Hacking
  Odpowiedzi: 13
  Autor: 11-05-2008, 17:02
 3. HSDPA - testowal ktos?
  By blackicenavarro in forum GSM/GPRS/EDGE/UMTS
  Odpowiedzi: 5
  Autor: 09-24-2007, 13:45
 4. algorytmy na wtorek,pomoze ktos? (eli2.0)
  By zed0 in forum /dev/null
  Odpowiedzi: 1
  Autor: 05-21-2007, 08:09
 5. Moze ktos pomoze?
  By LineageAbyss in forum Wirusy/Konie trojańskie
  Odpowiedzi: 9
  Autor: 05-09-2007, 14:24

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj