może kolo używa przeglądarki ver. 2905 i mu zamienia "w locie"
textówkę na grafę