Mam takie problem jak zapisać do pamięci wartość jak ona cały czas się zmienia.
Oto przykład.
./5 'AAAA%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x'
AAAAbfabd5ba.0.0.0.0.0.bfabd0b4.0.0.0.41414141
Zmienna x umieszczona jest pod adresem bfabc5f8, jej zawartość to 0x0
./5 'AAAA%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x'
AAAAbf8155ba.0.0.0.0.0.bf814ee4.0.0.0.41414141
Zmienna x umieszczona jest pod adresem bf814428, jej zawartość to 0x0
./5 'AAAA%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x'
AAAAbfc7a5ba.0.0.0.0.0.bfc79194.0.0.0.41414141
Zmienna x umieszczona jest pod adresem bfc786d8, jej zawartość to 0x0
./5 'AAAA%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x.%x'
AAAAbfdff5ba.0.0.0.0.0.bfdfec64.0.0.0.41414141
Zmienna x umieszczona jest pod adresem bfdfe1a8, jej zawartość to 0x0