witam
proszę o pomoc w tym temacie. Chciałbym wykonać np. powershell w oknie cmd ale żeby nie było widoczne. Minimalizowanie również nie wchodzi w grę. Proszę o porady itp. Czytałem wcześniej o skrypcie vbs tylko nie wiem od czego zacząć. Jeżeli mogę prosić o przykładowy skrypt gdzie mógłbym to zrozumieć. Liczę na pomoc. Będę wdzięczny za odpowiedzi na ten wątek.

Znalazłem coś takiego ale nie potrafię tego rozszyfrować:

Const HIDDEN_WINDOW = 12

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set objStartup = objWMIService.Get("Win32_ProcessStartup")

Set objConfig = objStartup.SpawnInstance_
objConfig.ShowWindow = HIDDEN_WINDOW
Set objProcess = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Process")
errReturn = objProcess.Create("C:\PathOfFile\name.bat", null, objConfig, intProcessID)