Witam proszę o poradę muszę napisać program łamiący algorytm xor.
– klucz szyfrujący musi być użyty cyklicznie;
– długość kryptogramu musi być wystarczająca;
– kryptoanalityk musi znać typ zaszyfrowanych danych (tekst, plik BMP itp).

Nie wiem jak złamać ,znalazłam w google jakiś przykład.Proszę o jakieś porady książkę czy gdzie w google szukać.

Kod:
// kod lamiacy szyfr
var
i,i2,i3,i4,i5 : integer;
znak,slowo : string;
liczba : integer;
begin
for i := 1 to 20 do begin // kazdy klucz po kolei
  for i2 := 1 to length(memo1.Text) do begin
  znak := memo1.Text[i2]; // wyciagamy znak z zaszyfrowanej wiadomosci
  liczba := ord(znak[1]); // wyciagamy liczbe
  liczba := liczba - i; // przesuwamy w ascii
  memo2.Text := memo2.Text + chr(liczba); // zapisujemy
  end; // do 2
memo2.Lines.Add('');
end; // do 1
//koniec
A tutaj program szyfrujący i deszyfrujący.

Kod:
#include<stdio.h>
#include<iostream.h>
#include <math.h>

void main()
{
FILE *we, *wy, *we2;
char znak;          //znak odczytany z pliku
char znak_haslo;	   //znak hasla odczytywany z pliku
char zero='0';        //w pliku wyjsciowym zapisywane beda 0 lub jedynki
char jeden='1';	
//Przed uruchomieniem programu nalezy utworzyc 3 pliki - 1. z tekstem jawnym\zaszyfrowany, 2. z haslem, 3. pusty na t.zaszyfrowany
//Tekst w pliku wejsciowym jak i w pliku z haslem musi wczesniej zostac zamieniony na wartosci binarne
//Aby tekst zostal poprawnie zaszyfrowany a nastepnie ponownie odszyfrowany dlugosc hasla musi byc dluzsza od szyfrowanego tekstu
char plik_wejsciowy[20];     //nazwa pliku wejsciowego
char plik_haslo[20];	   //nazwa pliku z haslem	
char plik_wyjsciowy[20]; //nazwa pliku wyjsciowego
cout<<"Podaj nazwe pliku wejsciowego: " ;
cin>>plik_wejsciowy;       //pobranie nazwy pliku jawnego
cout<<"Podaj nazwe pliku z haslem: " ;
cin>>plik_haslo;       //pobranie nazwy pliku z haslem
cout<<"Podaj nazwe pliku wynikowego: ";
cin>>plik_wyjsciowy;   //pobranie nazwy pliku zaszyfrowanego
if((we=fopen(plik_wejsciowy,"rb"))!=NULL)  //otwieranie pliku 1. do odczytu - w przypadku gdy takiego pliku nie ma program nie wykona sie
{
if((we2=fopen(plik_haslo,"rb"))!=NULL)  //otwieranie pliku 2. do odczytu - w przypadku gdy takiego pliku nie ma program nie wykona sie
{
if((wy=fopen(plik_wyjsciowy,"wb"))!=NULL) //otwieranie pliku 3. do zapisu - w przypadku gdy takiego pliku nie ma program nie wykona sie
{
  while((znak=getc(we))!=EOF)  //pobieranie znaku z pliku 1. tak dlugo az nie nastapi znak konca pliku
	 {
	  znak_haslo=getc(we2);
	  if (znak_haslo==znak)  //w przypadku gdy znak z pliku wejsciowego i z hasla sa rowne to do pliku wyniowego wpisywane jest 0
	    putc(zero,wy);
	  else putc(jeden,wy);  //gdy znaki sa rozne to w pliku wyjsciowym wpisywana jest jedynka 
     }
fclose(wy);	//zamykanie pliku wyjsciowego
 }
fclose(we2);  //zamykanie pliku wejsciowego
 }
fclose(we);   //zamykanie pliku wejsciowego
 }
cout<<"Operacja zostala zakonczona";
return;
}