<font size="3"></font>Mam do napisania w C, ciąg fibionaccego i to zrobiłem ale problem jest w tym iż ciąg ma działać dla każdej liczby a nie wywalać się gdy skończy się długośc zmiennej i tu mam problem bo program ma nawet działać dla liczby która zajmuje pełen ekran narzie mam coś takiego ale nie wiem co dalej z tym zrobić pomocy :/


//ciąg fibionaccego

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

using namespace std;
typedef unsigned char Byte; //deklaracja typu 0-255

typedef unsigned short int word; // zakres
const int szermax=100;
typedef Byte TABL[szermax]; //deklaracja tablicy
TABL Akminus1,Ak,Akplus1;
Byte nn,max=0;//zastosowac w pamięci i przesunięcie takie typy ostatnia liczba+nastepna+przesunięcie

int main()
{int szerT(TABL X);
int n;
for(int i=szermax;i>0;i--)
if (x[i]!==0) {n=i+1,break; return n;}}
void zerujT(TABL X)//wywoanie zerujT(Akminus1);Akminus1[0]=1;
//zerujT(Ak); Ak[0]=1;
//zerujT(Akplus1);
{for(int i=0;i<szermax;i++)x[i]=0;}
void dodaj (TABL x,TABL y,TAbl wynik);//puźniej wyswietlT(TABL x)
void skadokod
for(nn=0;nn<300;nn++) if(nn>max){ max=nn; printf("\n%d",max); }
/*int k,kstop,a[101]={0,1,1}};

system("CLS"); printf("Ciąg Fibonacciego\n");
printf("Podaj numer ostatniego wyrazu\n"); scanf("%d",&kstop);

printf("\nA[%3d] = %12d",1,a[1]);
printf("\nA[%3d] = %12d",2,a[2]);

for(k=2;k<kstop;k++)
{ if (getch()==27)break;
a[k+1]=a[k]+a[k-1];
printf("\nA[%3d] = %12d",k+1,a[k+1]); } //for k
*/
printf("\n"); getch();
return EXIT_SUCCESS;
}