Pokaż wyniki 1 do 2 z 2

Temat: kodowanie slownikowe implementacja w C

 1. #1
  Zarejestrowany
  Dec 2006
  Postów
  726

  Domyślnie kodowanie slownikowe implementacja w C

  próbował moze ktoś kiedys zaimplementować metode slownikowa w C? bo potrzebował bym troche pomocy.
  "dobrzy hakerzy są sławni na cały świat, ale o hakerach geniuszach nikt nic nie wie."

 2. #2
  Zarejestrowany
  Dec 2006
  Postów
  726

  Domyślnie

  Moze komuś sie przyda, metoda lz77:

  Kod php:
  #include<stdlib.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>


  #ifndef BIT_H
  #define BIT_H
  #define            LZ77_TYPE_BITS        1
  #define            LZ77_WINOFF_BITS     12
  #define            LZ77_BUFLEN_BITS      5
  #define            LZ77_NEXT_BITS        8
  #define            LZ77_WINDOW_SIZE   4096
  #define            LZ77_BUFFER_SIZE     32
  #define            LZ77_PHRASE_BITS      (LZ77_TYPE_BITS+LZ77_WINOFF_BITS+LZ77_NEXT_BITS+LZ77_BUFLEN_BITS)
  #define            LZ77_SYMBOL_BITS      (LZ77_TYPE_BITS+LZ77_NEXT_BITS)

  int bit_get(const unsigned char *bitsint pos);

  void bit_set(unsigned char *bitsint posint state);
  int lz77_compress(const unsigned char *originalunsigned char **compressed,int size);

  int lz77_uncompress(const unsigned char *compressedunsigned char**original);

  inline unsigned long htonl(unsigned long n)
  {
    return ((
  0xFF) << 24) | ((0xFF00) << 8) | ((0xFF0000) >> 8) | ((0xFF000000) >> 24);
  }

  inline unsigned long ntohl(unsigned long n)
  {
    return ((
  0xFF) << 24) | ((0xFF00) << 8) | ((0xFF0000) >> 8) | ((0xFF000000) >> 24);
  }

  #endif


  int bit_get(const unsigned char *bitsint pos
  {

  unsigned char      mask;

  int                i;  mask 0x80;

  for (
  0< (pos 8); i++)
     
  mask mask >> 1;  return (((
  mask bits[(int)(pos 8)]) == mask) ? 0);

  }  void bit_set(unsigned char *bitsint posint state
  {

  unsigned char      mask;

  int                i;  mask 0x80;

  for (
  0< (pos 8); i++)
     
  mask mask >> 1;  if (
  state)
     
  bits[pos 8] = bits[pos 8] | mask;
  else
     
  bits[pos 8] = bits[pos 8] & (~mask);

  return;

  }     static 
  int compare_win(const unsigned char *window, const unsigned char
     

  *bufferint *offsetunsigned char *next
  {

  int                match,
                     
  longest,
                     
  i,
                     
  j,
                     
  k;

  *
  offset 0;
  longest 0;
  *
  next buffer[0];

      for (
  0LZ77_WINDOW_SIZEk++) {

     
  k;
     
  0;
     
  match 0;

     while (
  LZ77_WINDOW_SIZE && LZ77_BUFFER_SIZE 1
     {
        if (
  window[i] != buffer[j])
           {
            break;
           }
        
  match++;
        
  i++;
        
  j++;

     }

     if (
  match longest
     {

        *
  offset k;
        
  longest match;
        *
  next buffer[j];
     }

  }

  return 
  longest;

  }


  int lz77_compress(const unsigned char *originalunsigned char **compressed,
     
  int size
     {

  unsigned long      token;

  unsigned char      window[LZ77_WINDOW_SIZE],
                     
  buffer[LZ77_BUFFER_SIZE],
                     *
  comp,
                     *
  temp,
                     
  next;

  int                offset,
                     
  length,
                     
  remaining,
                     
  tbits,
                     
  hsize,
                     
  ipos,
                     
  opos,
                     
  tpos,
                     
  i;


  *
  compressed NULL;

  hsize sizeof(int);

  if ((
  comp = (unsigned char *)malloc(hsize)) == NULL)
     return -
  1;

  memcpy(comp, &sizesizeof(int));


  memset(window0LZ77_WINDOW_SIZE);
  memset(buffer0LZ77_BUFFER_SIZE);


  ipos 0;

  for (
  0LZ77_BUFFER_SIZE && ipos sizei++) 
  {

     
  buffer[i] = original[ipos];
     
  ipos++;

  }


  opos hsize 8;
  remaining size;

  while (
  remaining 0
  {

     if ((
  length compare_win(windowbuffer, &offset, &next)) != 0
     {

        
  token 0x00000001 << (LZ77_PHRASE_BITS 1);

        
  token token | (offset << (LZ77_PHRASE_BITS LZ77_TYPE_BITS -
           
  LZ77_WINOFF_BITS));

        
  token token | (length << (LZ77_PHRASE_BITS LZ77_TYPE_BITS -
           
  LZ77_WINOFF_BITS LZ77_BUFLEN_BITS));

        
  token token next;

        
  tbits LZ77_PHRASE_BITS;
        
        }

     else 
     {

        
  token 0x00000000;


        
  token token next;


        
  tbits LZ77_SYMBOL_BITS;

     }


     
  token htonl(token);


     for (
  0tbitsi++) 
     {

        if (
  opos == 0
        {


           if ((
  temp = (unsigned char *)realloc(comp,(opos 8) + 1)) == NULL) {

              
  free(comp);
              return -
  1;

           }

           
  comp temp;

        }

        
  tpos = (sizeof(unsigned long) * 8) - tbits i;
        
  bit_set(compoposbit_get((unsigned char *)&tokentpos));
        
  opos++;

     }


     
  length++;
        

     
  memmove(&window[0], &window[length], LZ77_WINDOW_SIZE length);
     
  memmove(&window[LZ77_WINDOW_SIZE length], &buffer[0], length);


     
  memmove(&buffer[0], &buffer[length], LZ77_BUFFER_SIZE length);

     for (
  LZ77_BUFFER_SIZE lengthi<LZ77_BUFFER_SIZE && ipos<sizei++) 
     {

        
  buffer[i] = original[ipos];
        
  ipos++;

     }


     
  remaining remaining length;

  }


  *
  compressed comp;

  return ((
  opos 1) / 8) + 1;

  }


  int lz77_uncompress(const unsigned char *compressedunsigned char
     
  **original) {

  unsigned char    window[LZ77_WINDOW_SIZE];
  unsigned char    buffer[LZ77_BUFFER_SIZE];
  unsigned char    *orig;
  unsigned char    *temp;
  unsigned char    next;  int       offset;
  int       length;
  int       remaining;
  int       hsize;
  int       size;
  int       ipos;
  int       opos;
  int       tpos;
  int       state;
  int       i;


  *
  original orig NULL;


  hsize sizeof(int);
  memcpy(&sizecompressedsizeof(int));


  memset(window0LZ77_WINDOW_SIZE);
  memset(buffer0LZ77_BUFFER_SIZE);

  ipos hsize 8;
  opos 0;
  remaining size;

  while (
  remaining 0
  {


     
  state bit_get(compressedipos);
     
  ipos++;

     if (
  state == 1
     {


        
  memset(&offset0sizeof(int));

        for (
  0LZ77_WINOFF_BITSi++) 
        {

           
  tpos = (sizeof(int) * 8) - LZ77_WINOFF_BITS i;
           
  bit_set((unsigned char *)&offsettposbit_get(compressedipos));
           
  ipos++;

        }

        
  memset(&length0sizeof(int));

        for (
  0LZ77_BUFLEN_BITSi++) 
        {

           
  tpos = (sizeof(int) * 8) - LZ77_BUFLEN_BITS i;
           
  bit_set((unsigned char *)&lengthtposbit_get(compressedipos));
           
  ipos++;

        }

        
  next 0x00;

        for (
  0LZ77_NEXT_BITSi++) 
        {

           
  tpos = (sizeof(unsigned char) * 8) - LZ77_NEXT_BITS i;
           
  bit_set((unsigned char *)&nexttposbit_get(compressedipos));
           
  ipos++;

        }


        
  offset ntohl(offset);
        
  length ntohl(length);


        
  0;

        if (
  opos 0
        {

           if ((
  temp = (unsigned char *)realloc(origopos+length+1)) == NULL
           {

              
  free(orig);
              return -
  1;

           }

           
  orig temp;

         }

        else 
        {

           if ((
  orig = (unsigned char *)malloc(length 1)) == NULL)
              return -
  1;

        }

        while (
  length && remaining 0
        {

           
  orig[opos] = window[offset i];
           
  opos++;


           
  buffer[i] = window[offset i];
           
  i++;


           
  remaining--;

        }


        if (
  remaining 0
        {

           
  orig[opos] = next;
           
  opos++;


           
  buffer[i] = next;


           
  remaining--;

        }


        
  length++;

        }

     else 
     {


        
  next 0x00;

        for (
  0LZ77_NEXT_BITSi++) 
        {

           
  tpos = (sizeof(unsigned char) * 8) - LZ77_NEXT_BITS i;
           
  bit_set((unsigned char *)&nexttposbit_get(compressedipos));
           
  ipos++;

        }


        if (
  opos 0
        {

           if ((
  temp = (unsigned char *)realloc(origopos 1)) == NULL
           {

              
  free(orig);
              return -
  1;

           }

           
  orig temp;

           }

        else 
        {

           if ((
  orig = (unsigned char *)malloc(1)) == NULL)
              return -
  1;

        }

        
  orig[opos] = next;
        
  opos++;


        if (
  remaining 0)
           
  buffer[0] = next;


        
  remaining--;


        
  length 1;

     }


     
  memmove(&window[0], &window[length], LZ77_WINDOW_SIZE length);
     
  memmove(&window[LZ77_WINDOW_SIZE length], &buffer[0], length);

  }


  *
  original orig;


  return 
  opos;

  }

  FILE *plik1,
       *
  plik2;

  int main(int argcchar *argv[])
  {
      
  int i=0;
      
  int destlen;
      
  unsigned char *compressed;
      
  unsigned char *original;
      
  char *z;
      
  fpos_t dlugosc;
      
   
      if (
  argc != 4)
      {
          
  printf("program kompresja/dekompresja metoda slownikowa:");
          
  getch();
          return 
  1;
      }
      if ((
  argv[1], z[1] || strpbrk(z"DKdk") == NULL)
       || (
  argv[2], (plik1  fopen(z"rb")) == NULL)
       || (
  argv[3], (plik2 fopen(z"wb")) == NULL)) {
          
  printf("Blad");  return -1;
      }

  fseek (plik10SEEK_END); 
  fgetpos (plik1, &dlugosc);

  unsigned char window2[dlugosc];

  fseek(plik10SEEK_SET); 
  fread(window2sizeof(char), dlugoscplik1);

      
      if (
  toupper(*argv[1]) == 'K')
      {
          
  printf("trwa kompresja....");
          
          
  destlen lz77_compress((char*)window2,&compresseddlugosc);
          
          
  fwrite(compressedsizeof(char), destlenplik2);    
              
  }
      else
      {
          
  printf("trwa dekompresja....");
          
  destlen=lz77_uncompress((char*)window2, &original);
          
  fwrite(originalsizeof(char), destlenplik2);
      }
      
      
      
  fclose(plik1);
      
  fclose(plik2);
      
      return 
  0;

  Ostatnio edytowane przez kosiarz : 06-24-2009 - 23:11
  "dobrzy hakerzy są sławni na cały świat, ale o hakerach geniuszach nikt nic nie wie."

Podobne wątki

 1. Kodowanie pakietów
  By sebeq8912 in forum Hacking
  Odpowiedzi: 10
  Autor: 04-29-2009, 18:35
 2. Kodowanie hoffmana
  By ogre in forum Matematyka/Liczby/Kody/Teoria Chaosu
  Odpowiedzi: 4
  Autor: 11-12-2008, 02:15
 3. Odpowiedzi: 12
  Autor: 08-01-2007, 22:28
 4. kodowanie.. pomocy!!!
  By Agusia in forum C/C++
  Odpowiedzi: 0
  Autor: 10-25-2006, 12:18

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj