Zrobiłem f-cję:

int nazwa_klasy :: getX (int x, int y)
{
COORD c;
return c.X;
}

Z tego utworzyłem sobie komendę:

Konsola.getX();

i staram się wypisać pozycję kursora X przez strumień:
cout << Konsola.getX()


Program kompiluje mi się poprawnie, ale start aplikacji powoduje wykrzaczenie się programu i proces debugera właśnie na strumieniu.
Szukałem dużo jak pobrać za pomocą API pos X ale wydedukowałem tylko to co wyżej a i jeszcze nie działa
Czy ktoś może mi wkleić gotową f-cję, która zwraca X i Y kursora konsoli jak ma ?