Pokaż wyniki 1 do 3 z 3

Temat: Dodanie tylko kilka linijek do kodu --> pilnie

 1. #1
  Zarejestrowany
  Apr 2007
  Postów
  80

  Exclamation Dodanie tylko kilka linijek do kodu --> pilnie

  Mam pytanie --> mógłby mi ktoś do tego kodu co zaraz dam dodać taka opcję jak:
  Zapytanie uzytkownika o to czy włączyć fullscreen : Yes, No --> jesli yes to sie włączy jesli no to nie
  Oto kod:
  Kod:
  #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
  
  /////////////////////
  //Pliki nazgłówkowe//
  /////////////////////
  #include<windows.h>
  #include<gl/gl.h>
  #include<gl/glu.h>
  #include<gl/glaux.h>
  
  ////////////////////
  //Zmienne globalne//
  ////////////////////
  bool fullScreen = true; //aplikacja rozpocznie sie w trybie pelnoekranowym
  float angle=0.0f;
  HDC g_HDC;       //kontekst urządzenia
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////
  //funkcja okreslająca format pikseli dla kontekstu urządzenia//
  ///////////////////////////////////////////////////////////////
  void SetupPixelFormat(HDC hDC)
  {
  int nPixelFormat;
  static PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = {
  sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR), //rozmiar struktury
  1,               //domyslna wersja
  PFD_DRAW_TO_WINDOW|       //grafika w oknie
  PFD_SUPPORT_OPENGL|       //grafika w Opengl
  PFD_DOUBLEBUFFER,        //podwójne buforowanie
  PFD_TYPE_RGBA,         //tryb kolorów RGBA
  32,               //32-bitowy opsi kolorów
  0, 0, 0, 0, 0, 0,        //nie specyfikuje bitów kolorów
  0,               //bez bufora alfa
  0,               //ignoruje bit przesuniecia
  0,               //bez bufora akumulacji
  0, 0, 0, 0,           //ignoruje bity akumulacji
  16,               //16-bitowy bufor Z
  0,               //bez bufora powielania
  0,               //bez buforów pomocniczych
  PFD_MAIN_PLANE,         //główna płaszczyzna rysowania
  0,               //zarezerwowane
  0, 0, 0,};           //ignoruje maski warstw
  
  //wybiera najodpowiedniejszy format pixeli
  nPixelFormat = ChoosePixelFormat(hDC, &pfd);
  
  //okresla format pixeli dla kontekstu urządzenia
  SetPixelFormat(hDC, nPixelFormat, &pfd);
  }
  
  //////////////////////
  //procedura okinkowa//
  //////////////////////
  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  static HGLRC hRC;     //kontekst tworzenia grafiki
  static HDC hDC;      //kontekst urzadzenia
  int width, height;    //szerokosc i wysokos okna
  
  switch(message)
  {
  case WM_CREATE:      //okno jest tworzone
  hDC = GetDC(hwnd);    //pobiera kontekst urządzenia dla okna
  g_HDC = hDC;
  SetupPixelFormat(hDC);  //wywołuje funkcję okreslająca format pixeli
  //tworzy kontekst tworzenia grafiki i czyni go bieżącym
  hRC = wglCreateContext(hDC);
  wglMakeCurrent(hDC, hRC);
  return 0;
  break;
  
  case WM_CLOSE:      //okno jest zamykane
  //dezaktywuje bieżący kontekst i usuwa go
  wglMakeCurrent(hDC, NULL);
  wglDeleteContext(hRC);
  //wstaiwa komunikat WM_QUIT do kolejki
  PostQuitMessage(0);
  return 0;
  break;
  
  case WM_SIZE:
  height = HIWORD(lParam); //pobiera nową wysokosc i szerokos okna
  width = LOWORD(lParam);
  
  if (height==0){height =1;}
  //nadaje nowe wymiary oknu OpenGl
  glViewport(0, 0, width, height);
  //okresla macierz rzutowania
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  //resetuje macierz rzutowania
  glLoadIdentity();
  //wyznacza proporcje obrazu
  gluPerspective(45,(GLfloat)width/(GLfloat)height,1,1000);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); //okresla macierz widoku modelu
  glLoadIdentity();
  return 0;
  break;
  
  default:
  break;
  }
  
  return (DefWindowProc(hwnd, message, wParam, lParam));
  }
  
  ///////////////////////////////////////////////////////
  //punkt w którym rozpoczyna sie wykonwyanie aplikacji//
  ///////////////////////////////////////////////////////
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
  {
  WNDCLASSEX windowClass;  //klasa okien
  HWND hwnd;         //uchwyt okna
  MSG msg;          //komunikat
  bool done;         //znacznik zakonczenia aplikacji
  
  //definicja klasy okna
  windowClass.cbSize= sizeof(WNDCLASSEX);
  windowClass.style= CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  windowClass.lpfnWndProc= WndProc;
  windowClass.cbClsExtra= 0;
  windowClass.cbWndExtra= 0;
  windowClass.hInstance= hInstance;
  windowClass.hIcon= LoadIcon(NULL, IDI_APPLICATION);//domyslna ikona
  windowClass.hCursor= LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); //domyslny kursor
  windowClass.hbrBackground= NULL;          //bez tła
  windowClass.lpszMenuName= NULL;          //bez menu
  windowClass.lpszClassName= "Moja Klasa";
  windowClass.hIconSm= LoadIcon(NULL, IDI_WINLOGO); //logo windows
  //rejestruje klasę okna
  if(!RegisterClassEx(&windowClass))
  return 0;
  
  //tworzy okno
  hwnd = CreateWindowEx(NULL,             //rozszerzony styl okna
  "Moja Klasa",                   //nazwa klasy
  "Aplikacja OpenGl",                //nazwa aplikacji
  WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_VISIBLE |
  WS_SYSMENU | WS_CLIPCHILDREN|
  WS_CLIPSIBLINGS,                  //styl
  100, 100,                     //współrzędne x,y
  600, 600,                     //szerokosc i wysokosc
  NULL,                       //uchwyt okna nadrzędnego
  NULL,                       //uchwyt menu
  hInstance,                     //instancja aplikacji
  NULL);                       //bez dodatkowych parametrów
  
  //sprawdza czy utworzenie okna nie powiodło się w przeciwnym razie hwnd ma wartosc NULL
  if (!hwnd)
  return 0;
  
  ShowWindow(hwnd, SW_SHOW);             //wyswietla okno
  UpdateWindow(hwnd);                 //aktualizuje onko
  done=false;                     //inicjuje zmienna warunku wykonania pętli
  
  //petla przetwarzania komunikatów
  while(!done)
  {
  PeekMessage(&msg, hwnd, NULL, NULL, PM_REMOVE);
  if (msg.message == WM_QUIT)             //otrzymano komunikat WM_QUIT?
  {
  done = true;
  }
  else
  {
  
  /////////////////////////////////////
  //tworzy grafike/////////////////////
  //zeruje bufor ekranu i bufor głębi//
  /////////////////////////////////////
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glLoadIdentity();                  //resetuje macierz widoku modelu
  
  angle = angle+1.1f;
  if (angle >=360)
  angle =0.0f;
  glTranslatef(0,0,-5);
  glRotatef(angle,0,0,1);
  glColor3f(1,0,0);
  glBegin(GL_TRIANGLES);
  glVertex3f(0,0,0);
  glVertex3f(1,0,0);
  glVertex3f(1,1,0);
  glEnd();
  SwapBuffers(g_HDC);                 //przełącza bufory
  TranslateMessage(&msg);               //tłumaczy komunikat i wysyła go do systemu
  DispatchMessage(&msg);
  }
  }
  return msg.wParam;
  }
  Za pomoc z góry dzieki

 2. #2
  Avatar eMCe
  eMCe jest offline Emil Grzegorz Gubała
  Zarejestrowany
  Dec 2006
  Skąd
  Kielce
  Postów
  1,767

  Domyślnie

  polecam spróbować na jakimś forum zajmującym się programowaniem...
  najlepsze jakie znam to coderscity.net - prawie jak nie reklama...
  Agencja reklamy kielce (mały kilkudniowy case pozycjonerski )

 3. #3
  Zarejestrowany
  Feb 2007
  Skąd
  Kielce
  Postów
  131

  Domyślnie

  na samym poczatku funkcji glownej wywalasz pytanie i zczytujesz wybor ze strumienia oraz przypisujesz go z tego co widze zmiennej Fullscreen

  --------
  edit

  przyjrzalem sie troche i nie widze aby ta zmienna byla wogole uzywana, jesli chcesz stworzyc okno na caly ekran to przy wywolywaniu funkcji CreateWindowEx (polecam rozszerzone wersje - Ex na to wskazuje) we wspolrzednych podajesz 0 i 0 a w szerokosci i wysokosci wartosci pobrane za pomoca funkcji GetDeviceCaps
  Ostatnio edytowane przez pierzu : 05-27-2007 - 22:03
  "W życiu wszystko ma jakiś sens, tylko trzeba go odnaleźć. No i często ma on odmienne znaczenie dla różnych osób."

Podobne wątki

 1. interpretacja kodu Python
  By father in forum Perl/Python/TCL/Prolog
  Odpowiedzi: 13
  Autor: 08-18-2008, 19:11
 2. Odpowiedzi: 3
  Autor: 08-09-2007, 00:50
 3. kilka programów
  By Sardihan in forum Hacking
  Odpowiedzi: 0
  Autor: 01-06-2007, 22:40
 4. Pytań kilka
  By dzejson in forum Newbie - dla początkujących!
  Odpowiedzi: 2
  Autor: 12-27-2006, 13:38
 5. ściaganie plików "tylko" dla użytkowników
  By kebab11 in forum Newbie - dla początkujących!
  Odpowiedzi: 13
  Autor: 12-13-2006, 09:09

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj