Probuje pomnozyc macierz i wektor wykorzystjac bibliteke CBLAS.

Kod:
#include "cblas.h"
#include<iostream>

using namespace std;


int main()
{
  enum CBLAS_ORDER order;
  enum CBLAS_TRANSPOSE transa;

  double **a, *x, *y;
  double alpha, beta;
  int m, n, lda, incx, incy, i; //m - liczba wierszy ; n -liczba kolumn

  order = CblasColMajor;
  transa = CblasNoTrans;

 a = new double *[m];
 for (int i=0; i<m; i++) a[i] = new double [n];
 
 x = new double [n];
 y = new double [n];
 
 m = 4; 
 n = 4; 
 lda = 1;
 incx = 1;
 incy = 1;
 alpha =1;
 beta = 0;

//element tablic
  
  for (int i = 0; i<m; i++)
  for (int j = 0; j<n; j++)
  { a[i][j] = 2; }
 
 x[0] = 1;
 x[1] = 2;
 x[2] = 3;
 x[3] = 4;
 y[0] = 0;
 y[1] = 0;
 y[2] = 0;
 y[3] = 0;


 cblas_dgemv( order, transa, m, n, alpha, a, lda, x, incx, beta, y, incy );

 for (int i = 0; i<n; i++)
  cout << "y[" << i << "]=" << y[i];

return 0;

}
Jednazke wyskakuje blad:
cannot convert ‘double**’ to ‘const double*’ for argument ‘6’ to ‘void cblas_dgemv(CBLAS_ORDER, CBLAS_TRANSPOSE, int, int, double, const double*, int, const double*, int, double, double*, int)’

Moja tablica musi byc w posatci double*. jak powinnam poprawnie to uczynic?