Jak można monitorować, co jest wysyłane przez przeglądarki internetowe z poziomu programu napisanego w C/C++, pracującego na tej samej maszynie co przeglądarka? Czy jedynym rozwiązaniem jest napisanie wtyczki do przeglądarki?