Wie ktos jak przepisac ten skrypt z /bin/bash na /bin/sh?
Skrypt ma za zadanie sprawdzic obciazenie serwera mysql i gdy jest > 18% wylaczyc na 1 minute serwer apache.Skrypt jest w petli wykonywany co sekunde tak aby mozna go bylo uruchamiac jako zadanie w cron.

Kod:
#!/bin/bash

i=1
while [ $i -le 59 ]
do
cpuavg=`ps -eo pid,user,%cpu,args --sort %cpu |grep mysqld | tail -n1 | awk '{print $3}' | awk -F \. '{print $1}'`

if [ "$cpuavg" -gt "18" ]; then


/usr/local/sbin/apachectl stop
sleep 60
/usr/local/sbin/apachectl start


# Send Mail To Systems Admins When Killall Executes.
SUBJECT="!!!ALERT!!!!"
TO="[email protected]"
MESSAGE=/root/message.txt
echo "Time: `date` `hostname` mysql process breached 20% mysqld has restarted" > /root/message.txt

mail -s "$SUBJECT" "$TO" < $MESSAGE

rm $MESSAGE

fi  
sleep 1
i=`expr $i + 1`
done
polecenie ktore nie dziala w /bin/sh to
Kod:
cpuavg=`ps -eo pid,user,%cpu,args --sort %cpu |grep mysqld | tail -n1 | awk '{print $3}' | awk -F \. '{print $1}'`
Polecenie to wyswietla %cpu dla procesu mysqld.

Potrzebuje pomocy w przekonwertowaniu polecenia do /bin/sh.