Pokaż wyniki 1 do 4 z 4

Temat: Asembler - Program rysujący figury - prośba o pomoc w modyfikacji

 1. #1
  Zarejestrowany
  Dec 2009
  Postów
  2

  Domyślnie Asembler - Program rysujący figury - prośba o pomoc w modyfikacji

  Witam!
  Potrzebuję pomocy przy zmodyfikowaniu istniejącego już programu, wygląda tak:
  http://img33.imageshack.us/img33/5857/asm.png
  W górnej części wybieramy kolor, niżej mamy 2 wiersze - w pierwszym rysujemy prostokąty, zaś w drugim trójkąty.
  Czy analogicznie ktoś potrafiłby mi pomóc w dorobieniu rysowania okręgów/kół?

  Poniżej zamieszczam kod programu:


  .MODEL small
  .486

  delay macro time
  local ext,iter
  push cx
  mov cx,time
  ext:
  push cx
  mov cx,5000
  iter:
  loop iter
  pop cx
  loop ext
  pop cx
  endm

  sdat segment use16
  buffer db 100 dup(0)
  wpis db 100 dup(0)
  DDX DW ?
  DDY DW ?
  delta DW ?
  E1 DW ?
  E2 DW ?
  X DW ?
  Y DW ?
  SGNX DW ?
  SGNY DW ?
  X0 DW ?
  X1 DW ?
  X2 DW ?
  xx DW ?
  yy DW ?
  Y0 DW ?
  Y1 DW ?
  Y2 DW ?
  Color DB ?
  LICZNIK dw ?
  TRYB dw ?
  TMP DW ?
  DDX_DDY DW ?

  sdat ends;
  ;-----------------------------------------------------------------------------------

  putpixel MACRO XX, YY, kolor

  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX
  MOV AH,0CH
  MOV AL,kolor
  MOV CX,XX
  MOV DX,YY
  INT 10H
  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  ENDM

  ;***********************************************

  STK segment stack
  dw 100 dup(?)
  STK ends;

  codseg segment use16
  assume ds:sdat,cs:codseg,ss:stk  MAIN PROC far

  MOV COLOR,1
  MOV TRYB,0


  MOV AH,00H
  MOV AL,12H
  INT 10H

  mov ax,00h
  int 33h

  mov ax,01h
  int 33h

  mov cx,0020h
  mov dx,0020h
  loop2:
  mov bx,0020h
  mov ax,0020h
  loop1:
  putpixel dx,bx,5
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loop1
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loop2

  mov cx,0020h
  mov dx,0060h
  loop4:
  mov bx,0020h
  mov ax,0020h
  loop3:
  putpixel dx,bx,1
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loop3
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loop4

  mov cx,0020h
  mov dx,00A0h
  loop6:
  mov bx,0020h
  mov ax,0020h
  loop5:
  putpixel dx,bx,0Ah
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loop5
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loop6


  mov cx,0020h
  mov dx,00E0h
  loop8:
  mov bx,0020h
  mov ax,0020h
  loop7:
  putpixel dx,bx,07h
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loop7
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loop8

  mov cx,0020h
  mov dx,0200h
  loop14:
  mov bx,0020h
  mov ax,0020h
  loop13:
  putpixel dx,bx,04h
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loop13
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loop14
  ;----------------------------------------------------------------------------
  mov COLOR, 0
  mov x0,200h
  mov x1,220h
  mov y0,20h
  mov y1,40h
  call bresenham
  mov x0,200h
  mov x1,220h
  mov y0,40h
  mov y1,20h
  call bresenham

  mov cx,0300h
  mov dx,0001h
  loop1444:
  mov bx,00FFh
  mov ax,0001h
  loop1333:
  putpixel dx,bx,04h
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loop1333
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loop1444

  mov cx,0300h
  mov dx,0001h
  loop1444a:
  mov bx,0050h
  mov ax,0001h
  loop1333a:
  putpixel dx,bx,04h
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loop1333a
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loop1444a


  mov COLOR, 01h
  ;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  loop21:

  mov ax,0005h
  mov bx,01h
  int 33h
  sub ax,01h
  JNZ loop21
  mov ax,03h
  int 33h
  mov x0,cx
  mov y0,dx
  mov AX, 50h
  sub AX, y0
  JS ddd
  mov y0, 51h
  ddd:
  mov xx,cx
  mov yy,dx
  ;-----------------------------------------------------

  CMP yy,0020h
  JG dalej
  JMP loop23a
  dalej:
  CMP yy,0040h
  JL dalej2
  JMP loop23a
  dalej2:
  CMP xx,0020h
  JG dalej3
  JMP loop23a
  dalej3:
  CMP xx,0040h
  JL dalej4
  JMP loop23a
  dalej4:
  MOV COLOR,5
  JMP loop21

  loop23a:
  CMP yy,0020h
  JG dalej1
  JMP loop23b
  dalej1:
  CMP yy,0040h
  JL dalej12
  JMP loop23b
  dalej12:
  CMP xx,0060h
  JG dalej13
  JMP loop23b
  dalej13:
  CMP xx,0080h
  JL dalej14
  JMP loop23b
  dalej14:
  MOV COLOR,1
  JMP loop21

  loop23b:
  CMP yy,0020h
  JG dalej2a
  JMP loop23c
  dalej2a:
  CMP yy,0040h
  JL dalej22
  JMP loop23c
  dalej22:
  CMP xx,00A0h
  JG dalej23
  JMP loop23c
  dalej23:
  CMP xx,00C0h
  JL dalej24
  JMP loop23c
  dalej24:
  MOV COLOR,0Ah
  JMP loop21

  loop23c:
  CMP yy,0020h
  JG dalej3a
  JMP loop23d
  dalej3a:
  CMP yy,0040h
  JL dalej32
  JMP loop23d
  dalej32:
  CMP xx,00E0h
  JG dalej33
  JMP loop23d
  dalej33:
  CMP xx,0100h
  JL dalej34
  JMP loop23d
  dalej34:
  MOV COLOR,7h
  JMP loop21

  loop23d:
  CMP yy,00ffh
  JG dalej4a
  JMP loop23f
  dalej4a:
  MOV TRYB, 0
  JMP loop23

  loop23f:
  CMP yy,0020h
  JG dalej6a
  JMP loop23g
  dalej6a:
  CMP yy,0040h
  JL dalej62
  JMP loop23g
  dalej62:
  CMP xx,0200h
  JG dalej63
  JMP loop23g
  dalej63:
  CMP xx,0220h
  JL dalej64
  JMP loop23g
  dalej64:
  MOV AH,00H
  MOV AL,03
  INT 10H
  mov ax,4c00h
  int 21h
  JMP loop21

  loop23g:
  CMP yy,0050h
  JG dalej7a
  JMP loop23h
  dalej7a:
  CMP yy,00FFh
  JL dalej72
  JMP loop23h
  dalej72:
  MOV TRYB, 2
  JMP loop23

  loop23h:
  JMP loop21


  loop23:

  mov ax,06h
  mov bx,01h
  int 33h
  sub ax,01h
  JZ loop23

  loop22:
  mov ax,0005h
  mov bx,01h
  int 33h
  sub ax,01h
  JNZ loop22
  mov ax,03h
  int 33h
  mov x1,cx
  mov y1,dx
  mov x2,cx
  mov y2,dx
  mov AX, 51h
  sub AX, y1
  JS ddd2
  JMP loop21
  ddd2:

  loop24:
  mov ax,06h
  mov bx,01h
  int 33h
  sub ax,01h
  JZ loop24

  CMP TRYB, 2
  JZ kontynuuj2

  call bresenham

  loop22aaa:
  mov ax,0005h
  mov bx,01h
  int 33h
  sub ax,01h
  JNZ loop22aaa
  mov ax,03h
  int 33h
  mov x1,cx
  mov y1,dx

  loop24aaa:
  mov ax,06h
  mov bx,01h
  int 33h
  sub ax,01h
  JZ loop24aaa

  call bresenham

  mov ax,x2
  mov x0,ax
  mov ax,y2
  mov y0,ax

  call bresenham

  JMP loop21
  ;--------------------------------------------------------------------------


  kontynuuj:

  putpixel x0,y0,COLOR
  JMP loop21

  kontynuuj2:


  MOV AX,X1 ;obliczany DDX
  SUB AX,X0
  JS kw2
  MOV DDX,AX
  MOV AX,Y1 ;obliczamy DDY
  SUB AX,Y0
  JS kw3
  MOV DDY,AX
  JMP rys

  kw2:
  MOV ax, x0
  MOV BX, X1
  MOV x1, ax
  MOV X0, BX
  MOV AX,X1 ;obliczany DDX
  SUB AX,X0
  MOV DDX,AX
  MOV AX,Y1 ;obliczamy DDY
  SUB AX,Y0
  JS kw3
  MOV DDY,AX
  JMP rys
  kw3:
  MOV ax, y0
  MOV BX, y1
  MOV y1, ax
  MOV y0, BX
  MOV AX,Y1 ;obliczamy DDY
  SUB AX,Y0
  MOV DDY,AX

  rys:
  mov cx,DDX
  mov dx,x0
  loopk1:
  mov bx,y0
  mov ax,DDY
  loopk2:
  putpixel dx,bx,COLOR
  inc bx
  sub ax,01h
  JNZ loopk2
  inc dx
  sub cx,01h
  JNZ loopk1

  JMP loop21

  kontynuuj3:

  JMP loop21

  ;************************************************* ********
  MOV AH,08H;GETCH
  INT 21H
  MOV AH,00H; graficzny tryb
  MOV AL,03; tryb tekstowy
  INT 10H

  mov ax,4c00h
  int 21h

  MAIN ENDP

  ;************************************************* ********

  bresenham PROC
  PUSH AX
  PUSH BX
  PUSH CX
  PUSH DX

  MOV AX,X1 ;obliczany DDX
  SUB AX,X0
  MOV DDX,AX

  MOV SGNX,0001H ;sprawdzanie czy DDX>0
  TEST DDX,8000H
  JZ dx_dodatni
  MOV SGNX,0FFFFH ;-1
  MOV AX,X0 ; /DDX/
  SUB AX,X1
  MOV DDX,AX
  dx_dodatni:

  MOV AX,Y1 ;obliczamy DDY
  SUB AX,Y0
  MOV DDY,AX

  MOV SGNY,0001H ;sprawdzenie czy DDY>0
  TEST DDY,8000H
  JZ dy_dodatni
  MOV SGNY,0FFFFH ;-1
  MOV AX,Y0 ; /DDY/
  SUB AX,Y1
  MOV DDY,AX
  dy_dodatni:

  MOV AX,DDX ;sprawdzenie czy DDX-DDY>0
  SUB AX,DDY
  MOV DDX_DDY,0H
  TEST AX,8000H
  JZ DDY_wieksze_od_DDX
  MOV DDX_DDY,1H ; dla DDY>DDX zamiana DDX<=>DDY
  MOV AX,DDX
  MOV TMP,AX
  MOV AX,DDY
  MOV DDX,AX
  MOV AX,TMP
  MOV DDY,AX

  DDY_wieksze_od_DDX:

  MOV AX,DDY ; 2*(DDY-DDX)
  SUB AX,DDX
  SHL AX,1
  MOV delta,AX; delta=2*(DDY-DDX)
  MOV AX,DDY
  SHL AX,1
  MOV E1,AX ;E1=2*DDY
  MOV AX,delta
  MOV E2,AX ;E2=delta=2*(DDY-DDX)
  MOV AX,X0 ;X=X0 Y=Y0
  MOV X,AX
  MOV AX,Y0
  MOV Y,AX

  putpixel X,Y,Color

  iteracja:
  TEST delta,8000H
  JZ delta_dodatnia

  TEST DDX_DDY,1H
  JZ zamiana_1
  MOV AX,Y ;dla kata > 45 stopni INC Y
  ADD AX,SGNY
  MOV Y,AX
  JMP bez_zamiany_1
  zamiana_1:
  MOV AX,X ;INCX ;dla kata < 45 stopni ICN X
  ADD AX,SGNX
  MOV X,AX
  bez_zamiany_1:
  MOV AX,delta
  ADD AX,E1
  MOV delta,AX
  JMP przeskok_delta

  delta_dodatnia:

  MOV AX,X ;INCX
  ADD AX,SGNX
  MOV X,AX
  MOV AX,Y ;INCY
  ADD AX,SGNY
  MOV Y,AX


  MOV AX,delta
  ADD AX,E2
  MOV delta,AX
  przeskok_delta:

  putpixel X,Y,Color
  MOV AX,X1
  SUB AX,X
  SUB AX,1
  JC koniec
  JMP iteracja
  koniec:


  POP DX
  POP CX
  POP BX
  POP AX
  RET
  bresenham ENDP

  ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

  codseg ends
  end main

 2. #2
  Zarejestrowany
  Oct 2009
  Postów
  8

  Domyślnie

  Niestety,wytłumaczyć nie wytłumaczę,ale mogę pokazać Ci wędkę - proszę.
  Rybki przy odrobinie szczęścia sam złapiesz.

 3. #3
  Zarejestrowany
  Dec 2009
  Postów
  2

  Domyślnie

  a czy ktoś pomógłby mi w zrozumieniu tego programu dodając do istniejącego kodu komentarze?

 4. #4
  Zarejestrowany
  Aug 2009
  Postów
  408

  Domyślnie

  oczekujesz pomocy, wrzucasz mase kodu, a ludzie nie maja czasu i checi na czytanie tego.


  powiedz co program ma robic, dal 10 linijek przykladu dla 1-2 figur i juz, ktos ci odpowie. moze nawet ja

Podobne wątki

 1. Prośba o pomoc - IT Underground
  By siwa-megi in forum Współpraca/Moderacja
  Odpowiedzi: 1
  Autor: 08-25-2009, 09:55
 2. IP - prośba o pomoc
  By Anihilator in forum Anonimowość w sieci
  Odpowiedzi: 5
  Autor: 06-09-2009, 13:47
 3. Prośba o wszelaką pomoc,UBUNT 6.10
  By Iwan in forum Linux
  Odpowiedzi: 18
  Autor: 04-29-2008, 22:04
 4. Odpowiedzi: 1
  Autor: 10-17-2007, 18:21
 5. Wielka Prośba o pomoc w walce z routerem
  By Parol in forum Hacking
  Odpowiedzi: 2
  Autor: 01-31-2007, 17:33

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52