Witam!
Mam taki kod:
Kod:
format PE CONSOLE 4.0

include '%include%\win32a.inc'

section '.data' data readable writeable

argc	dd ?
argv	dd ?
env	dd ?
msg	db "%c",0
errmsg	db "I need only two parameters!",0
section '.code' code readable executable

 entry start

 start:
 cinvoke __getmainargs,argc,argv,env,0
 cmp [argc],2
 jne error
 mov esi,[argv]
 

 cinvoke atoi, dword [esi+4]
 cinvoke printf,dword [ecx]
 finish:
 mov eax,0
 ret

 error:
 cinvoke printf,errmsg
 jmp finish

section '.idata' import data readable writeable

 library msvcrt,'msvcrt.dll'

 
 import msvcrt,\
 __getmainargs,'__getmainargs',\
 printf,'printf',\
 atoi,'atoi'
(Z internetu,ale trochę też sam w nim mieszałem)
I z powyższym kodem mam dwa problemy -
1.Nie mam żadnego pomysłu gdzie atoi zwraca swój wynik...W argumencie nic się nie zmienia,a mscvrt przez idę też nie powiedział nic mądrego,jak dla mnie...więc?Gdzie to może lądować?
2.Coś popsułem ze sprawdzaniem argumentów - zły jump/coś innego.Dlaczego?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję. ;x