Pokaż wyniki 1 do 1 z 1

Temat: funkcje logiczne i arytmetyczne

 1. #1
  Zarejestrowany
  May 2013
  Postów
  2

  Domyślnie funkcje logiczne i arytmetyczne

  Witam,

  dzrodzy forumowicze, potrzebował bym bardzo:

  algorytm działania poniższego programu.

  Być może jest w śród was specjalista, któremu zajmie to 5 minut, nie musi być wszystko super opisane.

  Chętnie pomogę w rysunkach AutoCad, NX, Catia, w 2D i 3D zgodnie z normami, również modele dynamiczne.

  org 100h

  lf=10
  cr=13
  finit

  ;wypisuje tekst wstepny

  mov ah, 9
  mov dx, wstep
  int 21h

  mov ah, 9
  mov dx, wstep2
  int 21h

  mov ah, 9
  mov dx, wstep255
  int 21h

  mov ah, 9
  mov dx, wstep26
  int 21h

  ;dodawanie

  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep27
  int 21h

  call pob_war_z_klaw
  call dodawanie
  call wypiszwynik

  ;Odejmowanie

  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep37
  int 21h

  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep388
  int 21h

  call pob_war_z_klaw
  call odejmowanie
  call wypiszwynik

  ;mnozenie


  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep47
  int 21h

  call pob_war_z_klaw
  call mnozenie
  call wypiszwynik


  ;dzielenie


  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep57
  int 21h

  call pob_war_z_klaw
  call dzielenie
  call wypiszwynik
  call dzielenie_reszta

  mov ah, 9
  mov dx, wynikreszta
  int 21h

  mov eax, ecx

  call _pisz_ld


  call _nwln
  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep266
  int 21h

  ; operacja and

  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep67
  int 21h

  call pob_war_z_klaw
  call operacja_and
  call wypiszwynik


  ; operacja or

  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep77
  int 21h

  call pob_war_z_klaw
  call operacja_or
  call wypiszwynik

  call _nwln
  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, koniec
  int 21h

  jmp przeskocz

  ; pobiweranie wartosci z klawiatury
  pob_war_z_klaw:
  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor edx, edx

  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep21
  int 21h
  call pobieranie ; wywolany podprogram do pobrania
  mov [A], ebx

  xor ebx, ebx
  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep22
  int 21h
  call pobieranie ; wywolany podprogram do pobrania
  mov [B], ebx
  ret
  ; pobieranie wartosci zakonczone

  ;wypisuje wynik xor ebx, ebx
  wypiszwynik:
  call _nwln
  mov ah, 9
  mov dx, wstep21
  int 21h
  mov eax, ecx

  call _pisz_ld

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  ret


  ;koniec wypisuje wynik

  ;obliczenia
  dodawanie:
  pushfd

  push edx
  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  mov eax, [A]

  add eax , [B]

  mov ecx, eax

  pop esi
  pop eax
  pop edx

  popfd
  ret

  odejmowanie:
  pushfd

  push edx
  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  mov eax, [A]

  sub eax , [B]
  mov ecx, eax

  pop esi
  pop eax
  pop edx

  popfd
  ret
  mnozenie:
  pushfd

  push edx
  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  mov eax, [A]
  mov ecx, [B]

  imul eax , ecx

  mov ecx, eax

  pop esi
  pop eax
  pop edx

  popfd
  ret

  dzielenie:
  pushfd

  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  mov eax, [A]
  mov edi, [B]

  div edi
  xor ecx, ecx

  mov ecx, eax

  pop esi
  pop eax

  popfd
  ret

  dzielenie_reszta:
  pushfd

  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  mov eax, [A]
  mov edi, [B]

  div edi
  xor ecx, ecx

  mov ecx, edx


  pop esi
  pop eax

  popfd
  ret

  operacja_and:
  pushfd

  push edx
  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  mov eax, [A]

  and eax , [B]

  mov ecx, eax

  pop esi
  pop eax
  pop edx

  popfd
  ret

  operacja_or:
  pushfd

  push edx
  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor ecx, ecx
  xor edx, edx
  mov eax, [A]

  or eax , [B]

  mov ecx, eax

  pop esi
  pop eax
  pop edx

  popfd
  ret

  ;pobiera_liczbe_________________________________
  pobieranie:
  pushfd
  push ecx
  push edx
  push eax
  push esi

  xor ebx, ebx
  xor eax, eax
  xor edx, edx
  getliczba1:

  mov ah, 7
  int 21h

  mov dl, al
  mov ah, 2
  int 21h

  xor ah, ah
  cmp ax, 0dh
  je w_enter1

  sub al, 30h
  mov bx, ax

  jmp getliczba1

  w_enter1:

  pop esi
  pop eax
  pop edx
  pop ecx

  popfd
  ret


  ;liczba w ebx__________________________________


  ;wypisuje to co rejestrze eax___________________
  _pisz_ld:

  pushfd
  push ecx
  push edx
  push eax
  push esi

  xor si, si
  mov ecx, 10

  _pisz_ld_petla:
  xor edx, edx
  div ecx
  mov [_pisz_bufor+si], dl
  inc si
  or eax, eax
  jnz _pisz_ld_petla
  mov ah, 0eh

  _pisz_ld_wypis:
  mov al, [_pisz_bufor+si-1]
  or al, "0"
  int 10h
  dec si
  jnz _pisz_ld_wypis

  pop esi
  pop eax
  pop edx
  pop ecx
  popfd

  ret

  _pisz_bufor: times 40 db 0


  _nwln:
  push ax
  push bp
  mov ax, 0e0ah
  int 10h
  mov al, cr
  int 10h
  pop bp
  pop ax
  ret
  ; po wypisaniu i nwl________________________

  przeskocz:

  mov ax, 4c00h
  int 21h

  A dd 0

  B dd 0


  wstep db "Witaj $"
  wstep2 db "Ten prezentuje dzialanie podstawowych funkcji arytmetyki
  dziesietnej $"
  wstep25 db "i funkcji logicznych na liczbach calkowitych od 0 do 9
  $"
  wstep255 db " (Po wpisaniu wartosci liczby wcisnij ENTER)$"
  wstep26 db " Funkcje arytmetyki dziesietnej: $ "
  wstep27 db "-dodawanie a + b $ "
  wstep37 db "-odejmowanie a - b $ "
  wstep388 db "wpisz a wieksze od b$"
  wstep47 db "-mnozenie a * b $ "
  wstep57 db "-dzielenie a / b $"
  wstep266 db "Funkcje logiczne (wartosci wpisywane w systemie HEX wynik
  tez w systemie HEX)$"
  wstep67 db "-funkcja logiczna and a and b $ "
  wstep77 db "-funkcja logiczna or a or b $ "


  wstep28 db "Wpisz wartosc: $ "
  wstep21 db "a=$ "
  wstep22 db "b=$ "
  wynik db "wynik= $"
  wynikreszta db " reszta $"
  koniec db
  Ostatnio edytowane przez karol91 : 05-23-2013 - 11:36

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj