Remote Buffer Overflow

Praktyczna demonstracja podstaw pisania zdalnego przepełnienia buffora na Windows. Test odbywa się na żywej aplikacji i prawidzwym błędzie opublikowanym w raportach na temat bezpieczeństwa. Uwzględnia deasemblacje aplikacji, identyfikacje podatności, określenie warunków i przygotowanie exploitu oraz użycie shellcodu. Nie kończy się na tym dla lepszego zrozumienia debuguje i demonstruje działanie exploit.

‹‹ wstecz