Yahoo Mail ma najwięcej odsłon

W czerwcu stronę pocztową Yahoo wyświetlono więcej razy niż jakąkolwiek inną. Yahoo Mail miało 35,7-procentowy udział w całkowitej liczbie odsłon stron w czerwcu, donosi AdRelevance należące do firmy Nielsen/NetRating. Zyskuje na znaczeniu społeczność internetowa MySpace – jej udział we wszystkich odsłonach wzrósł z 14,6 procenta w maju do 17 procent w czerwcu.

Wcześniej w tym miesiącu Hitwise określił MySpace najpopularniejszą witryną w Internecie z 4,46 procent wszystkich odwiedzin w pierwszym tygodniu lipca – przebiła tym samym Yahoo Mail (4,42%) i stronę główną Yahoo (4,25%).

Według Nielsen Monitor-Plus wydatki na reklamę on-line w USA w pierwszym kwartale wzrosły w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku o 46,4 procenta. Wydatki dziesięciu największych reklamodawców wzrosły w tym okresie o 11,4 procenta i wyniosły w sumie 4,6 miliarda dolarów. Liderem w tej grupie okazał się Procter & Gamble, który na tę formę promocji przeznaczył 839 milionów dolarów.

Łączna liczba odsłon witryn internetowych spadła osiągając w czerwcu wartość 193,6 miliarda. W kwietniu i maju wartość ta wyniosła odpowiednio 197 miliardów i 197,7 miliarda. Usługi finansowe pozostały sektorem przeznaczającym najwięcej na reklamę on-line, choć ich udział w całkowitych wydatkach na ten cel spadł z 28 procent w maju do 24 w czerwcu. Udział sektora telekomunikacyjnego wzrósł w czerwcu nieznacznie osiągając 18 procent, o jeden procent więcej niż miesiąc wcześniej. Udział handlu detalicznego nie zmienił się i wyniósł 16 procent

Wytwórnie filmowe wydały w okresie od stycznia do maja ponad 40 milionów dolarów na reklamę on-line. Oznacza to ich 39-procentowy udział w całości wydatków internetowych branży rozrywkowej. Wzrosły one o 5 milionów dolarów w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku. Dane AdRelevance nie obejmują reklam umieszczonych na stronach AOL o zastrzeżonym dostępie, dotyczą jednak ogólnodostępnych stron tego serwisu.

Źródło: Wirtualnemedia