W Sieci niebezpiecznie

Twórcy projektu Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) informują, że błędy na stronach WWW są jak dotychczas najczęściej znajdowanymi lukami bezpieczeństwa w całym przemyśle IT.

W ciągu pierwszych 9 miesięcy bieżącego roku specjaliści poinformowali o 4375 lukach, podczas gdy w całym roku ubiegłym takich luk było 4538.

Trzy pierwsze miejsca na liście najbardziej rozpowszechnionych błędów zajmują dotychczas te związane ze stronami WWW. Przepełnienia bufora, dotychczasowy lider klasyfikacji, spadło na 4. miejsce.

Za liczne błędy odpowiada też powszechność prostych języków programowania. "Istnienie przyjaznych języków, takich jak PHP, ułatwia tworzenie aplikacji, ale ułatwia też znalezienie w nich błędów" - mówi Christey.

Źródło: ArcaBit

Realizacja: SIPLEX Studio