UE ostrzega swoich członków

Przedstawiciele Unii Europejskiej ostrzegają państwa członkowskie, że powinny jak najszybciej poprawić bezpieczeństwo swojej infrastruktury teleinformatycznej. Wiele krajów nie stosuje bowiem nawet podstawowych zabezpieczeń koniecznych do odparcia ataku.

Nie mają na przykład zespołów informatycznych, które w każdej chwili byłyby gotowe do przeciwdziałania atakowi. Jedynie w 14 państwach UE istnieją takie zespoły, a w dwóch kolejnych mają powstać w ciągu roku.

European Network and Information Security Agency (ENISA) zauważyła też, że kraje członkowskie muszą przeciwdziałać zagrożeniom związanym z popularnością serwisów społecznościowych oraz ze spamem. Ten ostatni w 2007 przyniósł europejskim firmom straty szacowane na 64.5 miliarda euro.

Źródło: ArcaBit