Robak w Skype

Za pośrednictwem popularnego komunikatora Skype rozsyłany jest nowy koń trojański służący do wykradania danych i haseł użytkownika.

Robak występuje w postaci pliku o nazwie "sp.exe" (możliwe są także inne nazwy), po zainstalowaniu na komputerze przesyła do swojego twórcy dane użytkownika oraz stara się rozesłać do osób z naszej listy kontaktów. Przedstawiciele firmy Skype twierdzą, że koń trojański nie wykorzystuje żadnej luki w programie, a jedynie funkcję przesyłania plików.

Zalecamy szczególną ostrożność przy otwieraniu plików przesyłanych poprzez Skype (dotyczy to także innych komunikatorów i poczty elektronicznej), także w przypadku, gdy pochodzą one od naszych znajomych. Wszystkie tak otrzymane pliki należy skanować programem antywirusowym z aktualnymi bazami wirusów.

Źródło: dobreprogramy