Problem SM-zupełny

Klienci SUPERMEDIA to m.in. Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, PKN ORLEN, Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Citibank Handlowy, Grupa PZU, ING Bank. Hasło SM to: Misją SUPERMEDIA jest świadczenie wysokiej jakości usług związanych z Internetem.

Stanowisko firmy Supermedia:

"SUPERMEDIA Interactive informuje, że omawiany błąd został usunięty już ponad tydzień temu, poza tym zostały zmienione wszystkie dane dostępowe, które mogły zostać skradzione."

Potwierdzamy.

"Jednocześnie, przeprowadzony audyt wykazał brak szkód w systemach"

Informacja nie została potwierdzona.

Firma SM miała poważny problem z bezpieczeństwem, poniżej prezentujemy dowody.

Ujawnione informacje mają charakter informacyjny; wszelakie informacje, które
mogłyby mieć negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa Supermedia, zostały
pominięte. Za informacje dziękujemy Łukaszowi Dróżce.