Prawo do nazwy CERT dla Telekomunikacji Polskiej

TP otrzymała od CERT Coordination Center, działającego przy Carnegie Mellon University, prawo do wykorzystywania nazwy CERT.

Tym samym zespół abuse Telekomunikacji Polskiej dołączy do grona zespołów posługujących się nazwą CERT. Dotychczas w naszym kraju oprócz CERT Polska nazwą tą posługiwał się jedynie Pionier-CERT, działający w ramach sieci akademickiej PIONIER.

Używanie nazwy CERT wymaga zgody amerykańskiego CERT/CC, gdyż słowo to jest zarejestrowanym znakiem handlowym. Posługiwanie się tą nazwą nie oznacza jednak jakiejkolwiek zależności od CERT/CC - żaden zespół na świecie, posiadający w nazwie słowo CERT nie jest oddziałem CERT/CC, ani nie jest przezeń nadzorowany. Posługiwanie się taką nazwą, podobnie jak alternatywną nazwą CSIRT, powinno jednak oznaczać zapewnienie określonych standardów i szerszego wachlarza "usług" niż standardowe reagowanie "abuse", do którego zobowiązany jest każdy ISP.

Źródło: CERT Polska