Policjanci - włamywacze

Rząd Nowej Południowej Walii zaproponował ustawę, która daje policji prawo do zdalnego przeszukiwania komputerów bez wiedzy ich właścicieli. Nakaz przeszukania będzie wydawał sąd, ale tylko w przypadku popełnienia przestępstw zagrożonych co najmniej siedmioletnim wyrokiem więzienia. Osoba, której komputer przeszukano, będzie o tym informowana po czasie nie dłuższym niż trzy lata.

"Policja będzie miała prawo dostępu do komputera jednorazowo przez siedem dni, a w sumie przez dni 28 lub, w uzasadnionych przypadkach, dłużej. Działania policji będą obejmowały użycie narzędzi do włamywania się i szukania na komputerach dowodów na dziecięcą pornografię, handel narkotykami i pranie brudnych pieniędzy" - powiedział premier Nowej Południowej Walii, Nathan Rees.

Źródło: ArcaBit